Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phần Bản đồ Bing bổ trợ dành cho Outlook là một phần của Office và Microsoft 365, vì vậy phần bổ trợ đã có trên máy tính của bạn. Khi bạn mở thư email có địa chỉ đường phố, địa chỉ sẽ có đường gạch dưới chấm chấm để cho biết có thể được Bing ánh xạ.

Lưu ý: Nếu phần Bản đồ Bing bổ trợ không tự động xuất hiện thì có thể người quản trị của bạn đã tắt phần bổ trợ này hoặc bạn có thể không sử dụng được các phần bổ trợ dành cho Outlook. Để sử dụng chúng, bạn cần Office 2013 trở lên và Exchange 2013 trở lên và người quản trị của bạn cần phải bật các phần bổ trợ Dành cho Office cho Outlook.

Để xem địa chỉ trên bản đồ, hãy bấm vào địa chỉ. Gần phía dưới cùng của cửa sổ Bản đồ Bing, bạn có thể bấm vào Nhận chỉ đường hoặc Xem bản đồ lớn để biết thêm chi tiết:

Email với ứng dụng Bản đồ Bing hiện địa chỉ trên bản đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×