Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Phần Bản đồ Bing bổ trợ dành cho Outlook sẽ ngừng hoạt động trong Quý 2 năm 2024. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Ngừng hoạt động của các phần bổ trợ Outlook theo ngữ cảnh dựa trên thực thể.

Phần Bản đồ Bing bổ trợ dành cho Outlook là một phần của Office và Microsoft 365, vì vậy phần bổ trợ đã có trên máy tính của bạn. Khi bạn mở thư email có địa chỉ đường phố, địa chỉ sẽ có đường gạch dưới chấm chấm để cho biết có thể được Bing ánh xạ.

Lưu ý: Nếu phần Bản đồ Bing bổ trợ không tự động xuất hiện thì có thể người quản trị của bạn đã tắt phần bổ trợ hoặc bạn có thể không sử dụng được các phần bổ trợ dành cho Outlook. Để sử dụng chúng, bạn cần Office 2013 trở lên và Exchange 2013 trở lên và người quản trị của bạn cần phải bật các phần bổ trợ Dành cho Office cho Outlook.

Để xem địa chỉ trên bản đồ, hãy bấm vào địa chỉ. Gần phía dưới cùng của cửa sổ Bản đồ Bing, bạn có thể bấm vào Nhận chỉ đường hoặc Xem bản đồ lớn để biết thêm chi tiết:

Email với ứng dụng Bản đồ Bing hiện địa chỉ trên bản đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×