Phối ô

Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều ô của bảng nằm trong cùng một hàng hay cột thành một ô duy nhất. Ví dụ: bạn có thể phối một vài ô theo chiều ngang để tạo đầu đề bảng trải dài qua một vài cột.

 1. Chọn các ô bạn muốn phối.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Phối, bấm Phối Ô.

Tách ô

 1. Bấm vào một ô hoặc chọn nhiều ô bạn muốn tách.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Phối, bấm Tách Ô.

 3. Nhập số cột hoặc hàng mà bạn muốn tách các ô đã chọn.

Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều ô và nội dung của chúng trong cùng một hàng hoặc cột thành một ô duy nhất. Ví dụ: bạn có thể phối một vài ô theo chiều ngang để tạo đầu đề bảng trải dài qua một vài cột.

 1. Hãy chọn các ô bạn muốn phối.

  Mẹo: Nếu bảng của bạn không có viền, sẽ hữu ích nếu hiển thị đường lưới. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng và trên tab Bố trí (cạnh tab Thiết kế Bảng), bấm Xem Đường lưới.
  Trên tab Bố trí, hãy chọn Xem Đường lưới

 2. Trên tab Bố trí (bên cạnh tab Thiết kế Bảng), bấm Phối Ô.

  Trên tab Bố trí, hãy chọn Sáp nhập Ô

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×