Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật lần cuối: Tháng 6 năm 2013

Nội dung

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync Web App

Trang này là phụ lục của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu rõ các biện pháp thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về quyền riêng tư đối với các sản phẩm Microsoft Lync và phụ lục này.

Bổ sung về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Web App được triển khai trong doanh nghiệp có các cuộc họp trực tuyến mà bạn đang sử dụng Lync Web App để tham dự. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng Lync Web App như một phần của giải pháp hoặc dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, một bên thứ ba [ví dụ: Microsoft] đang lưu trữ các máy chủ mà phần mềm chạy), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu của bạn được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn người quản trị doanh nghiệp cho bên lưu trữ máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ghi nhật ký phía máy khách giúp thu thập thông tin mà nhóm hỗ trợ cấp hai có thể sử dụng để xác định nguyên nhân của vấn đề. Nhật ký Phía Máy khách được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi tính năng Ghi nhật ký Phía Máy khách được bật, thông tin sử dụng cụ thể sẽ được ghi nhật ký và lưu vào vị trí được cấu hình bởi người quản trị CNTT của công ty tổ chức cuộc họp mà bạn đang tham dự. Thông tin này có thể bao gồm chủ đề và địa điểm họp; thông báo giao thức khởi tạo phiên (SIP); trả lời lời Lync mời; thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn tức thời; tuyến đường mà tin nhắn đã đi; danh sách người dùng Danh sách liên hệ và thông tin hiện diện; tên của bất kỳ ứng dụng, tệp đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng hoặc cuộc thăm dò ý kiến mà họ chia sẻ để bao gồm mọi câu hỏi thăm dò ý kiến đã được chia sẻ và chỉ mục về cách chúng được bình chọn đều được ghi nhật ký trong nhật ký phía máy khách. Nội dung của cuộc hội thoại Lync không được lưu trữ (tin nhắn tức thời, bản trình bày PowerPoint, nội dung trong bảng trắng, ghi chú, chi tiết cuộc bỏ phiếu, v.v...) trong nhật ký phía máy khách. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được bộ phận hỗ trợ khách hàng của người dùng sử dụng hoặc có thể được gửi đến Microsoft để khắc phục các Lync cố.

Lựa chọn/Điều khiển: Ghi nhật ký Phía Máy khách bị tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này đối với doanh nghiệp của họ. Bạn có thể bật Ghi nhật ký phía Máy khách theo các bước sau:

 1. Ở góc trên bên phải của cửa sổ Lync chính, hãy bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Chọn Công cụ, bấm Tùy chọn.

 3. Trên hộp thoại Tùy chọn, bấm chung.

 4. Bên dưới Ghi nhật ký, chọn hoặc bỏ chọn Bật ghi nhật ký.

 5. Bấm OK.

Cookies

Tác dụng của Tính năng này: Lync Web App sử dụng "cookies", là các tệp văn bản nhỏ có thể đọc bằng máy chủ web trong miền đã đặt cookie trên ổ cứng của bạn. Bạn có thể dùng cookies để lưu trữ tùy chọn và thiết đặt người dùng; trợ giúp đăng nhập; và để duy trì kết nối với máy chủ và bố trí nguồn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync Web App không sử dụng cookie hoặc bọ web cho mục đích quảng cáo và chúng tôi cũng không sử dụng chúng để thu thập thông tin cá nhân của bạn. Tất cả cookies đều là cookies của phiên.

Lựa chọn/Điều khiển:

Điều khiển Trình duyệt để Chặn Cookie. Hầu hết trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng thông thường bạn có thể sửa đổi thiết đặt trình duyệt của mình để chặn cookie. Ví dụ, trong Internet Explorer 9, bạn có thể chặn cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Bấm Công cụ rồi chọn Tùy chọn Internet.

 2. Bấm tab Bảo mật ở trên cùng cửa sổ.

 3. Di chuyển các trang chiếu của bạn lên hoặc xuống để chọn các kiểu cookies mà bạn muốn chặn.

Hướng dẫn chặn cookie trên trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Lưu ý rằng nếu chọn chặn cookie, bạn có thể sẽ không thể đăng nhập hoặc dùng các tính năng tương tác khác của site và dịch vụ của Microsoft phụ thuộc vào cookie và một số tùy chọn quảng cáo phụ thuộc vào cookie có thể không được thực hiện.

Điều khiển Trình duyệt để Xóa Cookie. Nếu bạn chấp nhận cookies, bạn có thể xóa chúng sau. Ví dụ, trong Internet Explorer 9, bạn có thể xóa cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Bấm Công cụ rồi chọn Tùy chọn Internet.

 2. Trên tab Chung, dưới Lịch sử Duyệt, bấm nút Xóa.

 3. Trên cửa sổ bật ra, chọn hộp cạnh Cookies.

 4. Bấm nút Xóa.

Hướng dẫn xóa cookie trên trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Lưu ý rằng nếu chọn xóa cookie, các thiết đặt và tùy chọn do cookie điều khiển, bao gồm cả các tùy chọn quảng cáo, sẽ bị xóa và có thể cần phải được tạo lại.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Tác dụng của Tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng Lync Web App cũng như các thiết bị âm thanh và video của máy tính. Những báo cáo này được gửi tới Microsoft nhằm giúp cải thiện các tính năng mà các khách hàng của chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất, đồng thời xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chung. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần mềm và phần cứng cũng như tốc độ dịch vụ. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hay thông tin liên hệ khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin CEIP được tự động gửi tới Microsoft khi bật tính năng này. Để biết thêm thông tin về Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi bởi CEIP, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư đối với Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Microsoft sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và các dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: CEIP được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hay tắt ứng dụng CEIP dành cho tổ chức của mình.

Lưu ý:  Nếu người quản trị thay đổi thiết đặt để bật hoặc tắt CEIP trong khi người dùng đang sử dụng Lync thì thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi Lync đăng nhập trở lại.

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác với nhau qua việc trò chuyện bằng video, đồng thời chia sẻ màn hình nền của họ hoặc ứng dụng dược chọn với mọi người trong cuộc họp, việc này giúp họ có thể chia sẻ và sửa tệp như thể họ là đồng nghiệp đang làm trong cùng một căn phòng. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển. Nếu người dùng chọn, anh/cô ta có thể cho phép người dùng khác có quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ, điều hướng và thực hiện thay đổi bằng chính bàn phím và con chuột của họ (xem phần Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng). Tính năng Chia & ứng dụng trên Lync có thể chỉ khi bạn cài đặt bổ trợ Lync Web App mới. Người dùng có thể cài đặt bổ trợ khi tham dự cuộc họp hoặc trong lần đầu tiên người dùng thử khởi chạy Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng, họ sẽ được nhắc cài đặt bổ trợ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng chia sẻ được khởi chạy, tùy theo nội dung được chia sẻ, tất cả những người dự cuộc hội thoại sẽ có thể nhìn thấy (các) màn hình, toàn bộ màn hình nền hoặc ứng dụng được chọn trên màn hình máy tính của họ. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dụng Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng để cộng tác với những người dự cuộc hội thoại và cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển:

Để bắt đầu Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng (từ trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp):

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Trong menu bật lên, chọn Màn hình nền hoặc Chương trình.

 3. Nếu bạn chia sẻ màn hình nền của mình, trong hộp thoại Chia sẻ Màn hình nền, chọn màn hình bạn muốn chia sẻ.

- Hoặc -

 1. Nếu bạn đang chia sẻ chương trình, trong hộp thoại Chia sẻ Chương trình, chọn (các) chương trình bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Chia sẻ.

Để ngừng chia sẻ Màn hình nền hoặc Ứng dụng của bạn

 • Chọn Ngừng Chia sẻ từ thanh chia sẻ ở đầu vùng nội dung trong cửa sổ hội thoại.

  Quan trọng: 

  • Những tài liệu hoặc ảnh đang mở trên màn hình nền được bảo vệ bởi phần mềm Digital Rights Management có thể hiển thị cho người khác mà bạn chia sẻ màn hình nền của mình trong hội thoại Lync Web App.

  • Một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như Visio, Excel và Notepad, không thể được chia sẻ trên cơ sở từng cửa sổ. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở nhiều cửa sổ của ứng dụng, Lync Web App sẽ chia sẻ tất cả các cửa sổ đang mở (không bị thu nhỏ). Lync Web App sẽ hiển thị viền chia sẻ xung quanh tất cả các cửa sổ được chia sẻ để cho biết rằng chúng đang được chia sẻ.

  • Trong Windows 8, mặc dù thanh chia sẻ có thể không hiển thị, nhưng nếu người dùng di chuyển ra khỏi chế độ bàn làm việc, thì những phần của màn hình chồng lên ứng dụng được chia sẻ ban đầu có thể tiếp tục được trình bày.

Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng này: Điều khiển Chia sẻ Ứng dụng & Trên máy tính cho phép người dùng cấp quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ của họ cho một người dự cuộc họp khác cũng đang sử dụng Lync hoặc Lync Web App trên một máy tính khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Sau khi quyền điều khiển đã được cấp, người đó có thể điều khiển màn hình hoặc ứng dụng được chia sẻ và thực hiện thay đổi như thể người đó đang sử dụng trực tiếp máy tính được chia sẻ bằng bàn phím và chuột của mình. Người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ và những người dự khác trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp Lync sẽ có thể xem những thay đổi này khi họ thực hiện. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dự cuộc họp hoặc cuộc hội thoại nắm quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ, trong khi bạn và những người dự cuộc hội thoại khác có thể theo dõi.

Lựa chọn/Điều khiển:

Để chia sẻ quyền điều khiển Màn hình nền & Ứng dụng của bạn (nếu hiện bạn không chia sẻ, vui lòng xem Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng):

 1. Bấm Trao Quyền điều khiển ở trên đầu màn hình.

 2. Chọn người bạn muốn trao quyền điều khiển.

Để lấy lại quyền điều khiển màn hình của bạn từ một bên từ xa, hãy làm như sau:

 1. Bấm Trao Quyền điều khiển ở trên đầu màn hình.

 2. Bấm Lấy Lại Quyền điều khiển.

Nhắn tin Tức thời trong Cuộc họp (Nhiều bên)

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Nhắn tin Tức thời In-Meeting cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn tức thời cho người dự trong cuộc họp Lync Web App. Tin nhắn đã gửi được phát cho tất cả người dự

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tin nhắn tức thời do bất kỳ người dự nào gửi đều được truyền cùng với tên người gửi và dấu thời gian, tới tất cả người dự hội thoại (trừ những người tham gia qua điện thoại) đã tham gia hội thoại. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Dùng Thông tin: Bạn có thể sử dụng IM để cộng tác với những người dự cuộc họp khác bằng cách chia sẻ nội dung văn bản như địa chỉ web, ngôn ngữ soạn thảo tài liệu, v.v....

Lựa chọn/Điều khiển: Để bật tính năng Nhắn tin tức Thời trong Cuộc họp (Nhiều bên), người dùng phải bấm vào nút IM trong cửa sổ hội thoại.

Quan trọng:  Người dự sử Lync ứng dụng trên máy tính có thể tự động lưu bản ghi hội thoại IM trên máy tính của họ. Ngoài ra, Lync web app khác có thể chọn và sao chép bản ghi hội thoại IM từ trang web Lync Web App của họ vào một ứng dụng khác.

Phần đính kèm cho Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Phần đính kèm cho Cuộc họp cho phép người tổ chức cuộc họp tải lên và chia sẻ tệp với người dự cuộc họp bằng cách hiển thị chúng trong cuộc họp hoặc để tải xuống sau.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Phần đính kèm cho cuộc họp được người tổ chức cuộc họp tải lên và được lưu trên máy Lync chủ. Thời gian tồn tại của phần đính kèm trên máy chủ là do người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Chúng sẵn dùng để người tổ chức và người dự cuộc họp tải xuống cho đến khi người tổ chức cuộc họp xóa chúng hoặc khi thời gian lưu giữ do người quản trị cấu hình kết thúc. Lúc đó, phần đính kèm cho cuộc họp sẽ bị xóa. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Phần đính kèm đã tải lên cho cuộc họp được chia sẻ cho người dự cuộc họp và họ có thể tải chúng xuống. Tính khả dụng của phần đính kèm có thể bị hạn chế theo vai trò của người dự cuộc họp (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu phần đính kèm bị hạn chế truy nhập đối với một vai trò cụ thể, thì phần này sẽ không hiển thị trong danh sách phần đính kèm của họ.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Chọn tab Phần đính kèm.

 3. Bấm Thêm Phần đính kèm.

 4. Trong hộp thoại Chọn tệp bạn muốn, duyệt đến phần đính kèm cần thêm rồi chọn tệp đó.

 5. Bấm Mở.

Người sở hữu cuộc họp có thể giới hạn tính khả dụng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Trong tab Phần đính kèm, bấm Quản lý Phần đính kèm.

 3. Từ hộp thoại Phần đính kèm, bên dưới Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu phần đính kèm bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì phần đính kèm đó sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó về máy tính của mình.

Quay số ra trong cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Quay số Mời họp cho phép người dùng Lync hiện đang có mặt trong một cuộc họp có thể thêm một số mạng chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN) vào một cuộc họp hoặc hội thoại âm thanh video (AV). Bạn có thể thêm người dùng PSTN bằng cách gọi đến số PSTN Lync bàn phím số. Người dùng PSTN sẽ được thêm khi họ trả lời cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Người dùng PSTN sẽ nhìn thấy nhận dạng đối tượng gọi của người tổ chức cuộc họp hoặc người dự cuộc họp khi họ nhận cuộc gọi mời họp.

Dùng Thông tin: Nhận dạng đối tượng gọi được sử dụng để xác định người gọi cho người nhận cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Không có điều khiển của người quản trị doanh nghiệp hoặc người dùng nào dành cho tính năng này.

Bổ trợ Microsoft Lync Web App

Tác dụng của Tính năng này: Bổ trợ Lync Web App giúp người dùng Lync Web App có thể nhận âm thanh và video do những người dự cuộc họp khác chia sẻ cũng như chia sẻ âm thanh và video của họ bằng camera video, loa và micrô của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi bổ trợ được cài đặt, khi người dùng Lync Web app chia sẻ thoại và video của họ trong cuộc họp, những người dự họp khác sẽ có thể xem và nghe bất kỳ thứ gì mà camera video và micrô của người dùng Lync Web App thu được. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Lưu ý: 

 • Cài đặt bổ trợ Lync Web App, mặc dù rất được khuyến nghị, tuy nhiên, là tùy chọn; âm thanh và video trong Lync Web App là không thể nếu không có nó.

 • Nếu người dùng không có thiết bị video đi kèm với máy tính của họ, họ sẽ có thể xem video của người dùng khác trong cuộc họp.

Sử dụng Thông tin: Thoại và video của người dùng Lync Web App được sử dụng để nâng cao trải nghiệm cuộc họp Lync bằng cách cung cấp trải nghiệm giao tiếp phong phú hơn.

Lựa chọn/Điều khiển: Khi tham gia cuộc họp trực tuyến, video của người dùng Lync Web App không được chia sẻ và micrô của họ bị tắt theo mặc định. Ngoài ra, người dùng Lync Web App sẽ tự động nhận được bất kỳ âm thanh và video nào hiện được chia sẻ bởi những người dự cuộc họp khác.

Nếu người dùng đang tìm cách gia nhập cuộc họp bằng Lync Web App lần đầu tiên, họ sẽ được nhắc cài đặt bổ trợ.

Để bật hoặc tắt tiếng âm thanh đi:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Âm thanh.

 2. Trong hộp thoại Thiết bị, bấm Tắt tiếng.

Để bật hoặc tắt tiếng âm thanh đến:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Âm thanh.

 2. Trong hộp thoại Thiết bị, bấm vào nút Loa.

Để bắt đầu video đi:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Video.

 2. Trong hộp thoại Video, bấm Bắt đầu Video của Tôi.

Để ngừng hoặc tạm dừng video đi:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Video.

 2. Trong hộp thoại Video, bấm Tạm dừng Video hoặc Ngừng Video.

Để gỡ cài Lync Bổ trợ Web App:

 1. Từ Pa-nen Điều khiển, bấm Chương trình.

 2. Bấm Dỡ cài đặt Chương trình.

 3. Tìm kiếm Bổ trợ Microsoft Lync Web App.

 4. Bấm chuột phải vào Bổ trợ Microsoft Lync Web App, chọn Gỡ cài đặt.

Lưu ý:  Lync Web App chia sẻ thiết bị âm thanh và video máy tính với các ứng dụng âm thanh hoặc video khác có thể sử dụng chúng, bao gồm các cuộc họp Lync Web App khác có thể đang chạy đồng thời. Do đó, người dùng phải giữ thủ công cuộc gọi từ phiên cuộc họp Lync Web App đang diễn ra trước khi tìm cách sử dụng thiết bị âm thanh hoặc video trong các ứng dụng khác chạy đồng thời.

Tích hợp OneNote

Tác dụng của Tính năng này: người dùng Lync Web App có thể xem và đóng góp vào sổ ghi chép OneNote do người dự cuộc họp chia sẻ bằng lync 2010 hoặc ứng dụng khách mới hơn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi người dự cuộc họp sử dụng Lync 2010 hoặc máy khách mới hơn chia sẻ sổ ghi chép Microsoft OneNote, người dùng Lync Web App có thể xem và đóng góp vào sổ ghi chép OneNote. Tất cả nội dung do người dùng Web App chèn vào sổ tay Lync sẽ hiển thị và sẵn dùng cho tất cả người dự cuộc họp.

Sử dụng Thông tin: Tính năng này cho Lync người dùng Web App xem và tham gia cộng tác OneNote bạn.

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, hãy di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Từ tab Trình bày, hãy bấm ONENOTE.

 3. Chọn sổ ghi chép OneNote cần mở.

Lưu ý:  Người sở hữu cuộc họp có thể hạn chế tính sẵn dùng theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu sổ tay OneNote bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì sổ tay sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ, vì vậy họ sẽ không thể mở hoặc lưu nó vào máy tính của mình.

Bỏ phiếu

Tác dụng của Tính năng Này: Bỏ phiếu cho phép người tổ chức cuộc họp nhanh chóng tập hợp thông tin hoặc tổng hợp lựa chọn của người dự cuộc họp và hội thoại. Thông tin này cũng có thể được lưu và phân tích sau cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Các phiếu bầu cá nhân đều ẩn danh. Tất cả các diễn giả đều nhìn thấy kết quả bỏ phiếu tổng hợp và kết quả này có thể hiển thị cho tất cả người dự. Bỏ phiếu được lưu trữ trên Lync Chủ theo chính sách hết hạn nội dung cuộc họp, như được người quản trị doanh nghiệp xác định. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng bỏ phiếu tăng cường khả năng cộng tác bằng cách giúp các diễn giả nhanh chóng xác định được tùy chọn ưu tiên của người dự.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ để mở menu.

 2. Từ tab Trình bày, bấm Bỏ phiếu.

 3. Trong hộp thoại Tạo Cuộc bỏ phiếu, nhập Tên Cuộc bỏ phiếu, Câu hỏiLựa chọn.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Từ trong Đợt bỏ phiếu, diễn giả có thể hạn chế tính sẵn dùng của Đợt bỏ phiếu theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu đợt bỏ phiếu không khả dụng đối với một người, thì người này sẽ không nhìn thấy đợt bỏ phiếu đó trong danh sách nội dung của mình khi nó không được chia sẻ và không thể lưu đợt bỏ phiếu vào máy tính cục bộ của họ. Ngoài ra, Diễn giả có thể mở hoặc đóng một đợt bỏ phiếu và xóa kết quả bỏ phiếu vào bất kỳ lúc nào.

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiển thị, xem và ghi chú thích cho bản trình bày PowerPoint trong một cuộc họp hoặc cuộc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Hành động của người dùng cuối thúc đẩy tất cả các thao tác sử dụng tính năng này—cho dù họ đang tải lên, dẫn hướng qua hay ghi chú thích cho bản trình PowerPoint trình bày. Mọi tệp được trình bày trong hội thoại hoặc cuộc họp sẽ được truyền tới tất cả người dự cuộc họp và họ có thể truy xuất tệp trực tiếp từ một thư mục trên máy tính của họ. Chủ sở hữu tệp hoặc diễn giả có thể hạn chế người khác lưu tệp, nhưng việc đó không hạn chế họ truy xuất hoặc xem tệp. PowerPoint được lưu trữ trên Lync Server theo chính sách hết hạn nội dung cuộc họp được xác định bởi người quản trị doanh nghiệp. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cộng tác với PowerPoint giúp những người dự cuộc hội thoại trình bày một cách hiệu quả và nhận phản hồi.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ để mở menu.

 2. Từ tab Trình bày, bấm PowerPoint.

 3. Duyệt đến bản trình bày PowerPoint cần thêm rồi chọn tệp đó.

 4. Bấm Mở.

Diễn giả có thể hạn chế đặc quyền ghi chú thích theo vai trò của người dự (chỉ diễn giả, mọi người, không người nào) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Xem người dự.

 2. Bấm Tùy chọn Khác (…).

 3. Bấm Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến.

 4. Từ hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến, bên Who có thể sử dụng chú thích?, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách thả xuống.

 5. Bấm OK.

Diễn giả có thể hạn chế người dự tự xem bản chiếu theo vai trò của người dự (chỉ diễn giả, mọi người, không người nào) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Xem người dự.

 2. Bấm Tùy chọn Khác (…).

 3. Bấm Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến.

 4. Từ hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến, bên Who có thể tự xem nội dung, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách thả xuống.

 5. Bấm OK.

Diễn giả có thể giới hạn tính khả dụng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Bấm Quản lý Nội dung Có thể Trình bày.

 3. Từ hộp thoại Quản lý Nội dung có thể Trình bày, bên dưới Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu bản trình bày PowerPoint bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định, thì bản trình bày đó sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó vào máy tính của mình.

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng bằng Lync Web App. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v....

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị doanh nghiệp bật QoE, dữ liệu chất lượng phương tiện của liên lạc ngang hàng Lync và cuộc họp sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu QoE. Chức năng này không ghi lại nội dung của Lync. Dữ liệu QoE được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phụ trợ của Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một tập hợp các báo cáo máy chủ theo dõi tiêu chuẩn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Ghi

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Ghi cho phép người dự cuộc họp ghi lại mọi thông tin âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và bỏ phiếu xuất hiện trong cuộc họp để lưu trữ hoặc phát lại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu những người tham dự cuộc họp chọn ghi một phiên, tính năng ghi sẽ được lưu cục bộ trên máy tính của họ. Nếu những người tham dự chia sẻ nội dung trong cuộc họp đang được ghi, nội dung đó sẽ được bao gồm trong bản ghi cuộc họp. Khi một người tham dự bắt đầu ghi, một thông báo cho biết quá trình ghi đã bắt đầu sẽ được phát tới tất cả những người tham dự với máy khách và thiết bị tương thích. Những người tham dự trong phiên đã ghi là người đang sử dụng máy khách hay thiết bị không tương thích sẽ được ghi nhưng không nhận được thông báo ghi. Dưới đây là danh sách máy khách và thiết bị không tương thích. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Máy khách không tương thích bao gồm:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Thiết bị không tương thích bao gồm:

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Lync 2010

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007

Lưu ý:  Bất kể thiết bị được sử dụng, người tham dự sử dụng video ở chế độ toàn màn hình trong suốt cuộc họp hay hội thoại sẽ không được phát tín hiệu rằng quá trình ghi đã bắt đầu cho đến khi người đó quay trở về cửa sổ hội thoại.

Dùng Thông tin: Bản ghi được lưu cục bộ trên máy của người dùng và có thể được người sở hữu dùng hoặc chia sẻ giống như bất kỳ loại tệp nào khác. Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn xuất bản của bản ghi, dữ liệu được chụp ở trạng thái tạm dừng ghi có thể vô tình được đưa vào bản ghi. Nếu bất kỳ phần nào của giai đoạn xuất bản gặp lỗi (Xem phần Trình quản lý Ghi để biết về trạng thái "Cảnh báo.."), thì bạn không nên phân phối các bản ghi cho những người khác ngay cả khi chúng có thể được phát lại ở một số dạng thức.

Lựa chọn/Điều khiển: Tuy nhiên người dùng không thể ghi lại cuộc họp Lync Web App; nếu một người dự cuộc họp khác đang ghi lại cuộc họp từ máy khách trên máy tính của họ thì chỉ báo ghi màu đỏ sẽ được hiển thị trong giao diện người dùng.

Cộng tác qua Bảng trắng

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác qua Bảng trắng cho phép người dùng tạo và chia sẻ bảng trắng ảo để người dự phiên có thể tạo ghi chú, bản vẽ và nhập hình ảnh nhằm làm việc cùng nhau trong cuộc họp và cuộc hội thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tất cả người dự sẽ nhìn thấy chú thích được tạo trên bảng trắng. Khi lưu bảng trắng, bảng trắng và tất cả chú thích sẽ được lưu trữ trên máy Lync chủ. Dữ liệu này sẽ được lưu giữ trên máy chủ tuân theo chính sách hết hạn nội dung cuộc họp do người quản trị đặt. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng Bảng trắng tăng cường khả năng cộng tác bằng cách cho phép người dự cuộc họp thảo luận các ý tưởng, động não, ghi chú, v.v....

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Từ tab Trình bày, bấm Bảng trắng.

Người sở hữu cuộc họp có thể giới hạn tính sẵn dùng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên biểu tượng Chia sẻ.

 2. Trong tab Trình bày, bấm Quản lý Nội dung Có thể Trình bày.

 3. Từ hộp thoại Nội dung Cuộc họp, bên dưới Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Nếu Bảng trắng bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì bảng trắng này sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó về máy tính của mình.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×