Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 năm 2013

Đây là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft.

Duy trì trạng thái đăng nhập

Tác dụng của tính năng này:    Khi được chọn trên trang đăng nhập, người dùng sẽ không phải nhập thông tin xác thực của họ mỗi lần khởi chạy ứng dụng.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:    Khi Duy trì trạng thái đăng nhập được chọn, tên người dùng và mật khẩu sẽ được mã hóa và lưu trữ trong kho lưu trữ ứng dụng.

Sử dụng thông tin:    Khi chọn Duy trì trạng thái đăng nhập, người dùng không bắt buộc phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu của họ mỗi lần khởi chạy hoặc tiếp tục ứng dụng.

Lựa chọn/Điều khiển:    Người dùng có thể chọn hoặc bỏ chọn Duy trì đăng nhập cho tôi trên trang đăng nhập ứng dụng. Khi Duy trì đăng nhập, thông tin xác thực người dùng được mã hóa đã lưu đã hủy chọn sẽ bị xóa khỏi ứng dụng.

Gửi Thông tin Lỗi cho Microsoft

Tác dụng của tính năng này:    Gửi thông tin lỗi cho phép ứng dụng thu thập và gửi nhật ký phía máy khách đến Microsoft để giúp điều tra các lỗi ứng dụng có thể gặp phải. Loại sự kiện gây ra lỗi phía máy khách bao gồm dàn dữ liệu bị gián đoạn giữa ứng dụng và dịch vụ và lỗi ứng dụng nội bộ.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:    Khi gửi thông tin lỗi được bật, chẳng hạn như mã lỗi và tem thời gian xuất hiện lỗi đã được ghi nhật ký. Các ứng dụng sẽ kiểm tra một lần trong một khoảng thời gian 24 giờ cho dữ liệu nhật ký lỗi; nếu dữ liệu nhật ký lỗi tồn tại, ứng dụng sẽ gửi thông tin lỗi cho Microsoft. Tên miền của người dùng được bao gồm trong thông tin lỗi được gửi cho Microsoft. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng thông tin:    Thông tin có trong báo cáo thông tin lỗi gửi được Microsoft sử dụng để xác định các lỗi ứng dụng thường gặp và giúp cải thiện trải nghiệm người Microsoft 365 Quản trị của người dùng ứng dụng.

Lựa chọn/Điều khiển:    Theo mặc định, tính năng gửi thông tin lỗi bị tắt và có thể được bật bởi người dùng ứng dụng. Bạn có thể bật/không thể sử dụng tính năng này và tùy chọn mạng để truyền dữ liệu lỗi tới Microsoft trong trang cài đặt ứng dụng.

Có thể bật tính năng gửi thông tin lỗi như sau:

  1. Đăng nhập vào ứng Microsoft 365 Quản trị của bạn.

  2. Nhấn vào Cài đặt trên thanh ứng dụng.

  3. Trên trang Cài đặt:

    1. Nhấn Gửi thông tin lỗi cho Microsoft – người dùng có thể chọn tham gia và gửi thông tin lỗi ứng dụng cho Microsoft. Theo mặc định, tính năng này được tắt.

    2. Chỉ gửi khi được kết nối Wi-Fi mạng (Có là mặc định).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×