Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phiên đại diện cho một kết nối cụ thể giữa máy tính khách và máy tính chủ, giúp cho các máy tính này có thể giao tiếp với nhau. Thông thường, thuật ngữ này bao hàm cả khoảng thời gian có thể xảy ra việc giao tiếp và tập hợp các tài nguyên giúp cho việc này có thể thực hiện được.

Các phần sau mô tả phiên là gì, cách bạn tạo và kết thúc phiên và thời gian chờ phiên có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Bạn muốn làm gì?

Phiên là gì?

Phiên đại diện cho một kết nối duy nhất giữa máy tính của bạn và máy tính chủ. Ngoài các mục đích khác, máy chủ sử dụng phiên để theo dõi trạng thái công việc của bạn. Máy chủ tạo phiên khi cần. Khi bạn mở sổ làm việc trong trình duyệt, máy chủ tạo phiên và tải phiên bản mới nhất của sổ làm việc.

Mặc dù chỉ có một sổ làm việc mở cho mỗi phiên, cùng sổ làm việc này có thể được nhiều người dùng khác nhau mở trong vài phiên khác nhau tại cùng thời điểm. Ngoài ra, bạn có thể mở nhiều phiên tại cùng thời điểm, với cùng sổ làm việc hoặc với một sổ làm việc khác.

Đầu Trang

Cách giữ phiên không bị hết thời gian chờ

Phiên có thể kết thúc (hoặc chấm dứt) khi người dùng kết thúc phiên, một cách rõ ràng hoặc ngầm định. Tuy nhiên, nếu người dùng không kết thúc phiên, máy chủ có thể kết thúc phiên nếu phát hiện không có sự tương tác của người dùng trong khoảng thời gian đã định trước. Khi máy chủ kết thúc phiên theo cách này, trạng thái này được gọi là hết thời gian chờ phiên.

Để tránh bị hết thời gian chờ phiên, bạn phải tương tác với sổ làm việc. Điều này có thể bao gồm dẫn hướng quanh sổ làm việc, sắp xếp, lọc hoặc bất kỳ thao tác nào khác mà bạn có thể thực hiện với các thành phần của sổ làm việc. Khi máy chủ phát hiện sự tương tác của người dùng với sổ làm việc, máy chủ sẽ giữ phiên hoạt động.

Đầu Trang

Cách khởi tạo phiên

Nói chung, máy chủ tạo phiên tự động khi bạn mở sổ làm việc Excel. Tuy nhiên, có một số cách để bắt đầu phiên.

Bạn có thể bắt đầu một phiên mới khi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Mở sổ làm việc trong trình duyệt. 

  • Tải lại sổ làm việc  Tải lại Sổ làm việc sẽ đóng phiên hiện tại và tạo một phiên mới khi chức năng này tải sổ làm việc.

  • Mở trang Phần Web SharePoint, như bảng điều khiển, có chứa Phần Web Excel Web Access.

  • Dùng kết nối Phần Web SharePoint để truyền URL của sổ làm việc Excel. Bạn có thể thực hiện thao tác này, ví dụ từ Phần Web Dạng xem Danh sách của một thư viện tài liệu đến Phần Web Excel Web Access.

  • Bấm OK hoặc nút Áp dụng trong ngăn công cụ để cập nhật thuộc tính Phần Web Excel Web Access.

Đầu Trang

Cách kết thúc phiên

Phiên của bạn không kết thúc nếu bạn bấm Làm mới, Quay lại, hoặc Đi tiếp trên thanh công cụ của Internet Explorer. Tuy nhiên, bạn có thể kết thúc phiên hiện tại bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cho phép hết thời gian chờ phiên.

  • Đóng trình duyệt.

  • Tải lại sổ làm việc.

  • Mở sổ làm việc được hiển thị trong Phần Web Excel Web Access có thuộc tính Đóng Phiên Trước khi Mở Phiên Mới bật.

  • Bấm nút Trợ giúp trên thanh công cụ Excel Web Access khi đang làm việc ở chế độ Dẫn hướng.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×