You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PHI trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa.

Cú pháp

PHI(x)

Cú pháp hàm PHI có các đối số sau đây.

  • X    Bắt buộc. X là số bạn muốn tìm mật độ của phân bố chuẩn chuẩn hóa cho số này.

Chú thích

  • Nếu x là một giá trị số không hợp lệ, hàm PHI trả về giá trị lỗi #NUM! ̣.

  • Nếu x là một kiểu dữ liệu không hợp lệ, chẳng hạn như giá trị không phải là số, hàm PHI trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PHI(0.75)

Giá trị của hàm mật độ cho một phân bố chuẩn chuẩn hóa.

0,301137432

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×