Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PHONETIC trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Để sử dụng hàm PHONETIC, thiết đặt khu vực của bạn phải là một trong các ngôn ngữ Viễn Đông (tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn). Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi thiết đặt định dạng khu vực Excel cho web.

Mô tả

Trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản.

Cú pháp

PHONETIC(reference)

Cú pháp hàm PHONETIC có các đối số dưới đây:

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới một ô đơn lẻ hoặc một phạm vi ô có chứa chuỗi văn bản furigana.

Chú thích

  • Nếu reference là một phạm vi ô, thì hàm trả về chuỗi ký tự furigana trong ô ở góc trên bên trái của phạm vi.

  • Nếu reference là một phạm vi các ô không liền kề, thì hàm trả về giá trị lỗi #NA.

Ví dụ

Nếu ô C4 chứa " Tokyo Tokyo Tokyo" và ô B7 chứa " osaka osaka osaka", thì điều sau đây đúng:

=PHONETIC(C4) bằng " Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo#x80 "

=PHONETIC(B7) bằng " osaka osaka osaka osaka osaka"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×