PHONETIC (Hàm PHONETIC)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng ngữ âm  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản.

Cú pháp

PHONETIC(reference)

Cú pháp hàm PHONETIC có các đối số dưới đây:

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới một ô đơn lẻ hoặc một phạm vi ô có chứa chuỗi văn bản furigana.

Chú thích

  • Nếu reference là một phạm vi ô, thì hàm trả về chuỗi ký tự furigana trong ô ở góc trên bên trái của phạm vi.

  • Nếu reference là một phạm vi các ô không liền kề, thì hàm trả về giá trị lỗi #NA.

Ví dụ

Nếu ô C4 chứa " Tokyo Tokyo Tokyo " và ô B7 chứa " osaka osaka osaka ", thì điều sau đây đúng:

= NGỮ âm (C4) bằng " Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo #x80"

= NGỮ âm (B7) bằng " osaka osaka osaka osaka osaka "

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×