Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2013

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho iPad

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync 2013. Để hiểu việc thu thập dữ liệu và áp dụng thực tiễn liên quan tới một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản Quyền riêng tư cho các sản phẩm Microsoft Lync và bản bổ sung này.

Phụ lục về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng Microsoft Lync 2013 cho iPad trên các thiết bị di động của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Server dưới dạng dịch vụ (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ, Microsoft] đang lưu trữ máy chủ mà phần mềm chạy trên đó), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu của bạn được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham khảo người quản trị doanh nghiệp của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đầu Trang

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi/Đổ chuông Đồng thời)

Tác dụng của Tính năng này: Ủy quyền cuộc gọi cho phép người dùng gán một hoặc nhiều đại diện có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi và thiết lập cũng như gia nhập Cuộc họp Lync thay mặt bạn. Người dùng cũng có thể chọn tự động chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, số điện thoại khác hoặc đại diện khác, hoặc đồng thời gọi cả số chính và số thay thế chẳng hạn như một thiết bị di động, đại diện hoặc nhóm cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi chỉ định đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của đại diện trong quá trình cấu hình. Người dùng được thiết lập là đại diện sẽ nhận được thông báo rằng ai đó trong tổ chức của họ đã chỉ định họ làm đại diện. Khi (các) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã phân công họ làm đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email về sự kiện này. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và lên lịch hoặc tham gia cuộc họp thay mặt cho người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Theo mặc định Ủy quyền cuộc gọi được tắt. Bạn có thể bật và tắt ủy quyền cuộc gọi như sau:

 1. Trong Ứng dụng Lync cho iPad, trên tab Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Gõ nhẹ vào thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi hiện tại của bạn và từ danh sách các tùy chọn xuất hiện, hãy chọn Đại diện.

Lưu ý: Không thể cấu hình đại diện từ thiết bị di động. Cần phải cấu hình đại diện từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng ghi nhật ký phía máy khách cho phép bạn ghi nhật ký thông tin sử dụng Lync cho iPad. Thông tin đó có thể được dùng để khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải với Lync cho iPad.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi bật ghi nhật ký phía máy khách, các thông tin của bạn như ID thiết bị, biệt danh người dùng và tên miền, dữ liệu hiện diện, lịch sử đăng nhập, danh sách Liên hệ và dữ liệu cấu hình máy khách sẽ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Nội dung các cuộc hội thoại Lync của bạn không được lưu trữ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin được thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể dùng bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty bạn, hoặc có thể được gửi đến Microsoft để giúp khắc phục sự cố (hãy xem phần Gửi Nhật ký).

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, ghi nhật ký phía máy khách được tắt và có thể được bật hoặc tắt như sau:

 1. Trong Lync cho iPad, trên tab Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Chọn Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, hãy trượt Ghi nhật ký sang Bật.

Đầu Trang

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ liên hệ hiển thị liên hệ, trạng thái hiện diện và thông tin vị trí của bạn và những người trong doanh nghiệp của bạn. Thẻ liên hệ cũng cung cấp một bước để giao tiếp bằng cách sử dụng nhắn tin tức thời, email hoặc điện thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin thẻ liên hệ được thu thập từ một số vị trí. Các thông tin tĩnh như tên, số văn phòng, tòa nhà được thu thập từ danh bạ của công ty (chẳng hạn như Dịch vụ Tên miền Active Directory). Các thông tin động như thông tin lịch rảnh/bận được truy xuất từ Microsoft Exchange Server và thông tin vị trí được truy xuất theo nhiều cách (xem phần Địa điểm). Số điện thoại có thể được truy xuất từ thư mục công ty hoặc được người dùng nhập thủ công. Thông tin hiện diện được Lync quản lý bằng cách sử dụng lịch Outlook (nếu người dùng bật thông tin này) hoặc được người dùng nhập thủ công. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin thẻ liên hệ được Lync Server chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại lưu trữ an toàn các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời trong thiết bị của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lịch sử Hội thoại lưu trữ cục bộ nội dung các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời của bạn và thống kê về hội thoại như ngày tháng, thời gian, thời lượng và chi tiết người gọi trên thiết bị của bạn. Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được tạo bởi Lync cho iPad không được lưu trữ trong thư mục Lịch sử Hội thoại Outlook của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync hiển thị thông tin này trên tab Trò chuyện trong giao diện người dùng chính, cho phép họ xem và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lịch sử Hội thoại được bật và tắt bởi người quản trị doanh nghiệp. Có thể xóa Lịch sử Hội thoại như sau:

 1. Từ tab Trò chuyện, gõ nhẹ Chỉnh sửa.

 2. Chọn (các) hội thoại bạn muốn xóa và gõ nhẹ Xóa bỏ.

Đầu Trang

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP)

Tác dụng của Tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng chương trình, máy tính hay thiết bị của bạn và các thiết bị kết nối. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thiết đặt và hoạt động của từng thiết bị. Những báo cáo này được gửi tới Microsoft nhằm giúp cải thiện các tính năng mà các khách hàng của chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất, đồng thời xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chung. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần mềm và phần cứng cũng như tốc độ dịch vụ. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hay thông tin liên hệ khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin CEIP được tự động gửi tới Microsoft khi bật tính năng này. Để biết thêm thông tin về Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi bởi CEIP, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Microsoft sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và các dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: CEIP được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hay tắt ứng dụng CEIP dành cho tổ chức của mình. Nếu người quản trị doanh nghiệp không cấu hình CEIP cho tổ chức của mình, người dùng sẽ được tạo điều kiện đăng nhập trong quá trình cài đặt ban đầu. Nếu người quản trị doanh nghiệp không tắt quyền kiểm soát CEIP, người dùng có thể thay đổi lựa chọn CEIP của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các bước sau đây:

 1. Trong Lync cho iPad, trên tab Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Trên trang Tùy chọn, chọn Giúp chúng tôi cải thiện Lync.

 3. Trên trang Giúp chúng tôi cải thiện Lync, trượt để chuyển sang Bật hoặc Tắt.

Lưu ý: Nếu người quản trị thay đổi thiết đặt để bật hay tắt CEIP trong khi người dùng đang sử dụng Lync, thì thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi Lync và đăng nhập lại.

Đầu Trang

Chia sẻ Máy tính và Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Chia sẻ Máy tính và Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác qua trò chuyện video trong khi vừa chia sẻ máy tính hoặc ứng dụng được chọn của họ với mọi người trong cuộc họp. Điều này cho phép họ chia sẻ và chỉnh sửa các tệp khi họ ở trong cùng phòng với tư cách là đồng nghiệp của nhau. Người dùng cũng có thể chuyển tải bản trình bày Microsoft PowerPoint (xem phần Cộng tác PowerPoint) và cộng tác với người khác trên một bảng trắng ảo, đây là một trang trắng dành cho các ghi chú và bản vẽ mà mọi người có thể dùng cùng nhau trong cuộc họp. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển. Nếu người dùng chọn, họ có thể cho phép người dùng khác điều khiển máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ của họ, dẫn hướng và thực hiện thay đổi bằng chuột và bàn phím riêng của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu việc chia sẻ được bắt đầu từ một người dự cuộc họp, người dùng iPad có thể thấy máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ trên màn hình của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin chia sẻ được dùng bởi người dự cuộc họp để cộng tác qua video.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Lync cho iPad chỉ có thể xem máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ bởi người dự cuộc họp khác. Họ không thể điều khiển hoặc tương tác với máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ, họ cũng không thể chia sẻ màn hình iPad hoặc các ứng dụng đang chạy trên iPad với những người dự khác.

Đầu Trang

Dịch vụ Khẩn cấp

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn KHÔNG dùng Lync cho iPad để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911 tại Hoa Kỳ. Lync cho iPad KHÔNG có khả năng xác định vị trí vật lý thực tế của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn dùng Lync cho iPad để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, nhà cung cấp sẽ không thể xác định được vị trí của bạn. Để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp từ thiết bị của bạn, hãy đóng Lync cho iPad và sử dụng bàn phím số của thiết bị.

Đầu Trang

Chia sẻ Vị trí

Tác dụng của Tính năng này: Chia sẻ Vị trí chia sẻ múi giờ của bạn với người khác bằng việc sử dụng chức năng hiện diện của thẻ liên hệ khi bật Chế độ Quyền riêng tư (xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Quan trọng: Lync cho iPad không thể xác định vị trí vật lý thực tế của bạn. KHÔNG dùng Lync cho iPad để gọi nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911. Hãy dùng bàn phím số của thiết bị.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Múi giờ của bạn được truy xuất từ hệ điều hành của thiết bị di động và chia sẻ với các liên hệ Lync của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chia sẻ vị trí hiển thị vị trí của bạn tới liên hệ và những người thuộc tổ chức trong thẻ liên hệ. Không có thông tin khác như vị trí địa lý, địa chỉ được định dạng hoặc địa chỉ dân sự được chia sẻ qua sự hiện diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Chia sẻ Vị trí được bật bởi người quản trị doanh nghiệp và có thể được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng này: Ảnh cá nhân hiển thị ảnh tới liên hệ và những người trong tổ chức của bạn, trong thẻ liên hệ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Ảnh cá nhân của bạn có thể được tải lên bởi người quản trị tổ chức hoặc chính bạn (nếu được phép) và lưu trữ trong thư mục của tổ chức (chẳng hạn như Dịch vụ Tên miền Thư mục Hoạt động). Ảnh cá nhân của bạn được Lync truy xuất để chia sẻ với các liên hệ và người dùng khác trong tổ chức của bạn. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Ảnh cá nhân được dùng để tùy chỉnh các trải nghiệm và chia sẻ ảnh của bạn với mọi người.

Lựa chọn/Kiểm soát: Thiết đặt ảnh cá nhân được quản lý bởi máy khách Lync.

Đầu Trang

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiện, xem và chú giải cho bản trình bày PowerPoint trong cuộc họp hoặc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bản trình bày PowerPoint được chia sẻ bởi một người dự cuộc họp khác, người dùng Lync cho iPad có thể xem bản trình bày trên thiết bị của mình. Họ sẽ không thể điều khiển hoặc tương tác với bản trình bày. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin chia sẻ được dùng bởi người dự cuộc họp để cộng tác qua video.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng iPad chỉ có thể xem bản trình bày PowerPoint đang được một người dự cuộc họp khác chia sẻ. Họ không thể tải lên, ghi giải hoặc chia sẻ bản trình bày PowerPoint từ thiết bị của mình.

Đầu Trang

Hiện diện và Thông tin Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thông tin hiện diện và liên hệ cho phép người dùng xem thông tin hiện diện và liên hệ của các thành viên khác trong tổ chức cũng như các liên hệ cá nhân của họ (cả bên trong và ngoài tổ chức). Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để hiển thị tin nhắn vắng mặt và thông tin trạng thái khác (ví dụ, khi bạn có một cuộc họp đã dự kiến trong lịch Outlook của bạn).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bạn hãy dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập để kết nối với Lync Server. Bạn và người quản trị có thể phát hành trạng thái hiện diện và thông tin liên hệ đã liên kết với thông tin đăng nhập của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chương trình và người dùng Lync khác có thể truy nhập thông tin hiện diện và liên hệ của bạn để xác định thông tin và trạng thái đã phát hành, từ đó có thể giao tiếp tốt hơn với bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Thông tin Hiện diện và Liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Bảo mật là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) mà họ muốn chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó người dùng có thể điều chỉnh các thiết đặt sao cho thông tin hiện diện chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thiết đặt cho phép người dùng quyết định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Điều khiểnl: Theo mặc định, Chế độ Quyền riêng tư ở chế độ tắt nhưng có thể được bật và tắt bởi người quản trị công ty của bạn và được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Gửi Dưới dạng Email

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Gửi dưới dạng Email cho phép người dùng gửi lịch sử hội thoại Lync cho iPad của họ dưới dạng phần đính kèm tới địa chỉ email được người dùng chỉ định.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: 50 cuộc hội thoại đến và đi gần đây nhất được lưu trữ cục bộ vô hạn định trên thiết bị trong kho lưu trữ riêng rẽ trừ khi: 1) người dùng xóa các cuộc hội thoại, 2) người dùng dỡ cài đặt ứng dụng, hoặc 3) người dùng mới đăng nhập ở trên cùng một thiết bị. Lịch sử tin nhắn tức thời sử dụng tính năng Gửi dưới dạng Email được gửi ở dạng email đến địa chỉ email được chỉ định bởi người dùng. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể gửi lịch sử hội thoại của họ dưới dạng phần đính kèm email tới địa chỉ email được chỉ định để thực hiện các cuộc hội thoại có sẵn bên ngoài thiết bị với mục đích lưu trữ hoặc chia sẻ.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để sử dụng Gửi Dưới dạng Email, người dùng phải bật tính năng Email trên thiết bị của họ. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được gửi như sau.

 1. Từ Cửa sổ Trò chuyện, gõ nhẹ nút Hành động trên thanh dẫn hướng.

 2. Chọn Gửi Dưới dạng Email từ menu.

 3. Nhập địa chỉ email đích để gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác

 4. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Gửi Nhật ký

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Gửi Nhật ký cho phép người dùng gửi nhật ký phía máy khách đến Microsoft để giúp điều tra mọi vấn đề về âm thanh hoặc kết nối có thể gặp phải (xem phần Ghi nhật ký Phía máy khách).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng ghi nhật ký phía máy khách được bật, thì chỉ những thông tin được thu thập bởi tính năng ghi nhật ký phía máy khách được gửi đi. Nhật ký phía máy khách không được tự động gửi từ thiết bị của bạn. Thay vào đó, nhật ký chỉ được gửi đi khi tính năng ghi nhật ký đã được bật trên thiết bị của bạn (xem phần Ghi nhật ký Phía máy khách).

Sử dụng Thông tin: Thông tin thu thập từ thiết bị của bạn được dùng để giúp giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải và để giúp cải tiến Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để sử dụng Gửi Nhật ký, người dùng phải bật tính năng Email trên thiết bị của họ. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Nhật ký phía máy khách có thể được gửi như sau:

 1. Trong Lync cho iPad, trên tab Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Chọn Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, gõ nhẹ Gửi Tệp Nhật ký.

 4. Trong biểu mẫu email mở ra có đính kèm nhật ký, hãy nhập địa chỉ email đích, rồi bấm Gửi.

Đầu Trang

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập tự động tạo thông báo lỗi khi người dùng thất bại trong việc cố gắng đăng nhập Lync. Khi đó, người dùng sẽ được cung cấp tùy chọn gửi báo cáo lỗi tới Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin được thu thập trong báo cáo lỗi chứa các thông tin như chất lượng kết nối Internet của người dùng và mã lỗi hoặc dữ liệu ngoại lệ được tạo ra từ việc đăng nhập thất bại. Báo cáo có thể chứa các thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP người dùng và Giao thức Khởi tạo Phiên Bộ nhận diện Tài nguyên Đồng nhất (SIP URI). Thông tin này có thể được gửi tới Microsoft.

Dùng Thông tin: Dữ liệu chứa Báo cáo Lỗi Đăng nhập được Microsoft sử dụng để giúp khắc phục sự cố trong vấn đề đăng nhập. Dữ liệu này cũng có thể được Microsoft sử dụng để xác định các vấn đề đăng nhập và xu hướng chung nhằm giúp nâng cao trải nghiệm đăng nhập Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, tính năng này thường tắt và được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi báo cáo lỗi đăng nhập tới Microsoft hoặc để người dùng quyết định.

Người dùng có thể thay đổi sở thích của họ như sau:

 1. Trong Lync cho iPad, trên tab Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Chọn Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, gõ nhẹ “Tải lên Lỗi Đăng nhập”.

 4. Chọn thiết đặt bạn muốn─ “Luôn luôn”, “Không bao giờ”, “Hỏi Tôi.”

Đầu Trang

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng Này: Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm ba tính năng chính; hai tính năng sau khả dụng trong Lync cho iPad:

 • Phối Tìm kiếm – Tính năng Phối Tìm kiếm sẽ phối Danh sách Địa chỉ Toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Lync sao cho khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

 • Phối Liên hệ – Phối Liên hệ tập hợp thông tin liên hệ giữa GAL, Lync Server và danh sách Liên hệ iPad của bạn bằng cách dùng các mã định danh email, mã định danh đăng nhập khớp nhau hoặc cả hai. Sau khi đã xác định được kết quả khớp, Lync cho iPad sẽ tổng hợp dữ liệu từ các nguồn ngày và hiển thị các dữ liệu tổng hợp trong các cấu phần UI khác nhau, bao gồm kết quả tìm kiếm, danh sách Liên hệ và thẻ liên hệ của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync cho iPad tổng hợp thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Active Directory, hiện diện và iPad. Thông tin này được dùng nội bộ bởi Lync cho iPad.

Dùng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Active Directory, hiện diện và iPad được hiện trong giao diện người dùng Lync cho iPad.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lync sẽ gửi thông tin cho các bên từ xa nếu nó phát hiện các sự cố mạng hoặc thiết bị trong khi gọi để cho bạn biết rằng có thể chất lượng thoại kém.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu thiết lập thiết bị của bạn làm chất lượng âm thanh trong cuộc gọi kém hơn (ví dụ, âm thanh dội lại hoặc tiếng ồn), Lync cũng thông báo cho những người khác rằng chất lượng cuộc gọi đang bị xuống cấp vì lỗi thiết lập thiết bị từ máy bạn. Những người khác chỉ được hiện thông báo rằng bạn đang dùng thiết bị gây ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết bạn đang dùng loại thiết bị nào. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi giúp họ cải thiện chất lượng cuộc gọi. Ví dụ, diễn giả có thể tắt tiếng đường dây của bạn nếu bạn chỉ cần nghe trong cuộc gọi đó.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lync không cho phép bạn tắt thông báo chất lượng cuộc gọi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×