Các phiên bản Office nào có bao gồm Power Pivot?

Lưu ý: Bài viết này được cập nhật gần nhất vào 08/01/2019. Tình trạng sẵn có của Power Pivot sẽ phụ thuộc vào phiên bản Office hiện tại của bạn. Nếu bạn là người đăng kýMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt bản cập nhật mới nhất.

Có thể tìm thấy Power Pivot trong các sản phẩm Office sau đây:

Các sản phẩm đăng ký

Các sản phẩm với gói mua một lần (giấy phép vĩnh viễn)

Phần bổ trợ Power Pivot cho Excel 2010

Phần bổ trợ Power Pivot cho Excel 2010 không đi kèm với Office nhưng sẵn có dưới dạng bản tải xuống miễn phí: Tải xuống phần bổ trợ Power Pivot.

Tải xuống miễn phí này chỉ hoạt động với Excel 2010 và không hoạt động với các phiên bản Excel mới hơn.

Power Pivot KHÔNG đi kèm với bất kỳ sản phẩm nào sau đây:

 • Office Professional 2016

 • Office Home & Student 2013

 • Office Home & Student 2016

 • Office Home & Business 2013

 • Office Home & Business 2016

 • Office for Mac

 • Office for Android

 • Office RT 2013

 • Office Standard 2013

 • Office Professional 2013

 • Tất cả các phiên bản Office trước phiên bản 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Bắt đầu với Power Pivot - Phần I

Bắt đầu với Power Pivot - Phần II

Nhận Dữ liệu mẫu cho Power Pivot

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×