Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhân tất cả các số đã cho dưới dạng đối số và trả về sản phẩm.

Cú pháp

Sản phẩm (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 số mà bạn muốn nhân.

Ghi chú

  • Các đối số là số, giá trị lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng sẽ được đếm; các đối số là văn bản không thể chuyển đổi thành số hay giá trị lỗi gây ra lỗi.

  • Nếu một đối số là một tham chiếu cột, chỉ số sẽ được đếm. Đối số trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Công thức

Mô tả (Kết quả)

5

15

30

= PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3])

Nhân các số (2250)

5

15

30

= PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3],2)

Nhân các số và 2 (4500)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×