Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Quản trị nguồn dữ liệu ODBC

Kết nối Cơ sở Dữ liệu Mở (ODBC) là một giao thức mà bạn có thể sử dụng để kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access với nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như Microsoft SQL Server. Bài viết này chứa thông tin chung về nguồn dữ liệu ODBC, cách tạo nguồn dữ liệu và cách kết nối với nguồn dữ liệu bằng Microsoft Access. Các bước quy trình có thể khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm cơ sở dữ liệu cụ thể và trình điều khiển ODBC được sử dụng.

Trong bài viết này

Thông tin về nguồn dữ liệu ODBC

Nguồn dữ liệu là nguồn dữ liệu kết hợp với thông tin kết nối cần để truy nhập vào dữ liệu đó. Ví dụ về nguồn dữ liệu là SQL Server, Oracle RDBMS, bảng tính và tệp văn bản. Ví dụ về thông tin kết nối bao gồm vị trí máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, ID đăng nhập, mật khẩu và nhiều tùy chọn trình điều khiển ODBC khác nhau mô tả cách thức kết nối với nguồn dữ liệu. Có thể có được thông tin này từ người quản trị cơ sở dữ liệu mà bạn muốn kết nối.

Trong kiến trúc ODBC, một ứng dụng như Access kết nối với Bộ quản lý Trình điều khiển ODBC, lần lượt sử dụng trình điều khiển ODBC cụ thể (ví dụ: trình điều khiển Microsoft SQL ODBC) để kết nối với nguồn dữ liệu. Trong Access, bạn sử dụng nguồn dữ liệu ODBC để kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài Access không có trình điều khiển tích hợp sẵn.

Để kết nối với các nguồn dữ liệu này, bạn phải thực hiện các thao tác sau:

 • Cài đặt trình điều khiển ODBC thích hợp trên máy tính có chứa nguồn dữ liệu.

 • Xác định tên nguồn dữ liệu (DSN) bằng Người quản trị Nguồn Dữ liệu ODBC để lưu trữ thông tin kết nối trong sổ đăng ký Microsoft Windows hay tệp DSN hoặc chuỗi kết nối trong mã Visual Basic để truyền thông tin kết nối trực tiếp đến Bộ quản lý Trình điều khiển ODBC.

Nguồn dữ liệu máy

Nguồn dữ liệu máy lưu trữ thông tin kết nối trong Sổ đăng ký Windows trên máy tính cụ thể. Bạn chỉ có thể sử dụng nguồn dữ liệu máy trên máy tính mà các nguồn dữ liệu được xác định. Có hai loại nguồn dữ liệu máy — người dùng và hệ thống. Nguồn dữ liệu người dùng chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng hiện tại và chỉ hiển thị cho người dùng đó. Nguồn dữ liệu hệ thống có thể được tất cả người dùng trên máy tính sử dụng và hiển thị cho tất cả người dùng trên máy tính và các dịch vụ trên toàn hệ thống. Nguồn dữ liệu máy đặc biệt hữu ích khi bạn muốn cung cấp bảo mật bổ sung, vì chỉ những người dùng đã đăng nhập mới có thể xem nguồn dữ liệu máy, đồng thời, người dùng từ xa không thể sao chép nguồn dữ liệu vào một máy tính khác.

Nguồn dữ liệu tệp

Nguồn dữ liệu tệp (còn được gọi là tệp DSN) lưu trữ thông tin kết nối trong tệp văn bản, không phải sổ đăng ký Windows, đồng thời, thường sử dụng linh hoạt hơn nguồn dữ liệu máy. Ví dụ: bạn có thể sao chép nguồn dữ liệu tệp vào bất cứ máy tính nào có trình điều khiển ODBC đúng để ứng dụng của bạn có thể dựa vào thông tin kết nối nhất quán và chính xác đối với toàn bộ máy tính được sử dụng. Hoặc bạn có thể đặt nguồn dữ liệu tệp trên một máy chủ đơn, chia sẻ giữa nhiều máy tính trên mạng và dễ dàng duy trì thông tin kết nối tại một vị trí.

Nguồn dữ liệu tệp cũng có thể ở trạng thái không chia sẻ được. Nguồn dữ liệu tệp không chia sẻ được nằm trên một máy tính và trỏ tới nguồn dữ liệu máy. Bạn có thể sử dụng nguồn dữ liệu tệp không chia sẻ được để truy nhập nguồn dữ liệu máy hiện có từ nguồn dữ liệu tệp.

Chuỗi kết nối

Trong mô-đun, bạn có thể xác định chuỗi kết nối được định dạng chỉ rõ thông tin kết nối. Một chuỗi kết nối truyền thông tin kết nối trực tiếp đến Bộ quản lý Trình điều khiển ODBC, đồng thời, chuỗi kết nối đó sẽ giúp đơn giản hóa ứng dụng của bạn bằng cách loại bỏ yêu cầu rằng người quản trị hoặc người dùng hệ thống đầu tiên phải tạo một DSN trước khi bạn sử dụng cơ sở dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về giao diện ODBC, hãy xem mục Tham khảo của Lập trình viên ODBC trong MSDN.

Đầu Trang

Thêm nguồn dữ liệu ODBC

Trước khi tiến hành, hãy tải và cài đặt trình điều khiển ODBC thích hợp cho nguồn dữ liệu mà bạn muốn kết nối.

Lưu ý:  Bạn phải là thành viên của nhóm Người quản trị trên máy cục bộ của mình để có thể thêm hoặc đặt cấu hình nguồn dữ liệu ODBC.

 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Panel Điều khiển.

 2. Trong Panel Điều khiển, bấm đúp vào Công cụ Quản trị.

 3. Trong hộp thoại Công cụ Quản trị, bấm đúp vào Nguồn Dữ liệu (ODBC).

  Hộp thoại Người quản trị Nguồn Dữ liệu ODBC xuất hiện.

 4. Bấm vào DSN Người dùng, DSN Hệ thống hoặc DSN Tệp, tùy thuộc vào loại nguồn dữ liệu bạn muốn thêm. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu về nguồn dữ liệu ODBC.

 5. Bấm vào Thêm.

 6. Chọn trình điều khiển mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Kết thúc hoặc Tiếp theo.

  Nếu trình điều khiển bạn muốn không được liệt kê, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu bạn đang kết nối để biết thông tin về cách có được trình điều khiển chính xác.

 7. Làm theo các hướng dẫn, rồi nhập thông tin kết nối bắt buộc vào bất cứ hộp thoại nào tiếp sau đó.

Bấm vào Trợ giúp trong hộp thoại ODBC để xem thêm thông tin về cài đặt riêng lẻ.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×