Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể kiểm soát liệu bạn có muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video Lync cũng như chia sẻ nội dung cuộc họp chỉ dùng Wi-Fi hoặc dùng kết nối dữ liệu di động khi bạn không kết nối Wi-Fi.

Để xem hoặc thay đổi dữ liệu của bạn sử dụng thiết đặt:

  • Từ màn hình Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn. Thiết đặt wi-fi sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Gõ nhẹ vào thiết đặt Yêu cầu Wi Fi… bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là các thiết đặt có thể xảy ra, các giá trị mặc định và ý nghĩa của chúng:

Kiểu sử dụng dữ liệu

Thiết đặt mặc định

Nội dung này có nghĩa là

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi thiết đặt này…

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

TẮT

Việc này có nghĩa là Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync nhưng khi bạn không kết nối Wi-Fi, Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn.

…để BẬT: Nếu bạn kết nối với một mạng Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi cho cuộc gọi. Nếu bạn không kết nối Wi-Fi khi thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn vào số mà bạn đã xác định. Đối với những cuộc gọi này, bạn sẽ chỉ được kết nối với phần âm thanh của cuộc gọi Lync. Video sẽ không sẵn dùng. Điều này có thể dẫn đến việc dùng số phút của gói đăng ký thoại trên di động của bạn.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video

BẬT

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi hoặc nhận video.

…để TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi và nhận video khi bạn không kết nối tới mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi cho video. Video không khả dụng đối với cuộc gọi được kết nối với số di động qua mạng thoại di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

BẬT

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để nhận nội dung cuộc họp.

…để TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để cho phép bạn nhận nội dung cuộc họp khi bạn không kết nối tới mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×