Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm QUOTIENT trong Microsoft Excel.

Mẹo: Nếu bạn muốn chia các giá trị số, bạn nên sử dụng toán tử "/" vì không có hàm DIVIDE trong Excel. Ví dụ, để chia 5 cho 2, bạn sẽ nhập =5/2 vào một ô, trả về 2,5. Hàm QUOTIENT dùng cho các số giống nhau =QUOTIENT(5;2) trả về 2, vì QUOTIENT không trả về số nguyên. Để biết các cách chia số khác, hãy xem mục Nhân và chia số.

Mô tả

Trả về phần nguyên của một phép chia. Dùng hàm này khi bạn muốn loại bỏ số dư của một phép chia.

Cú pháp

QUOTIENT(numerator, denominator)

Cú pháp hàm QUOTIENT có các đối số dưới đây:

  • Numerator    Bắt buộc. Số bị chia.

  • denominator    Bắt buộc. Số chia.

Chú thích

Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm QUOTIENT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để chuyển đổi giữa dạng xem công thức và kết quả, nhấn F2. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=QUOTIENT(5, 2)

Phần nguyên của 5/2

2

=QUOTIENT(4,5, 3,1)

Phần nguyên của 4,5/3,1

1

=QUOTIENT(-10, 3)

Phần nguyên của -10/3

-3

Xem Thêm

Hàm PRODUCT

Nhân và chia số trong Excel

Tính toán phần trăm

Bắt đầu Nhanh: Định dạng số trong trang tính

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×