QUOTIENT (Hàm QUOTIENT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm QUOTIENT trong Microsoft Excel.

Mẹo: Nếu bạn muốn chia các giá trị số, bạn nên dùng toán tử "/" khi không có hàm chia trong Excel. Ví dụ, để chia 5 bằng 2, bạn sẽ nhập = 5/2 vào một ô, vốn trả về 2,5. Hàm QUOTIENT cho những số này giống nhau = quotient (5, 2) trả về 2, kể từ quotient không trả về số dư. Để biết các cách phân chia số, hãy xem nhân và chia các số.

Mô tả

Trả về phần nguyên của một phép chia. Dùng hàm này khi bạn muốn loại bỏ số dư của một phép chia.

Cú pháp

QUOTIENT(numerator, denominator)

Cú pháp hàm QUOTIENT có các đối số dưới đây:

  • Numerator    Bắt buộc. Số bị chia.

  • denominator    Bắt buộc. Số chia.

Chú thích

Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm QUOTIENT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để chuyển đổi giữa dạng xem công thức và kết quả, nhấn F2. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=QUOTIENT(5, 2)

Phần nguyên của 5/2

2

=QUOTIENT(4,5, 3,1)

Phần nguyên của 4,5/3,1

1

=QUOTIENT(-10, 3)

Phần nguyên của -10/3

-3

Xem thêm

Hàm PRODUCT

Nhân và chia các số trong Excel

Tính toán phần trăm

Bắt đầu Nhanh: Định dạng số trong trang tính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×