RANDBETWEEN (Hàm RANDBETWEEN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RANDBETWEEN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa các số do bạn chỉ định. Một số nguyên ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Cú pháp

RANDBETWEEN(bottom, top)

Cú pháp hàm RANDBETWEEN có các đối số dưới đây:

  • Bottom    Bắt buộc. Số nguyên nhỏ nhất mà hàm RANDBETWEEN sẽ trả về.

  • Top    Bắt buộc. Số nguyên lớn nhất mà hàm RANDBETWEEN sẽ trả về.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RANDBETWEEN(1,100)

Số ngẫu nhiên giữa 1 và 100 (biến đổi)

biến đổi

=RANDBETWEEN(-1,1)

Số ngẫu nhiên giữa -1 và 1 (biến đổi)

biến đổi

Lưu ý: Khi trang tính được tính toán lại bằng cách nhập công thức hoặc dữ liệu vào một ô khác hoặc bằng cách tính toán lại thủ công (nhấn F9), một số ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra cho mọi công thức sử dụng hàm RANDBETWEEN.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×