Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RANK.AVG trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số: kích cỡ của số đó trong mối tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng trung bình.

Cú pháp

RANK.AVG(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK.AVG có các đối số sau đây:

  • Number     Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

  • Ref     Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong Tham chiếu sẽ được bỏ qua.

  • Order     Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

Chú thích

  • Nếu Thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

  • Nếu Thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ngày

Nhiệt độ (F)

01/07/2011

89

02/07/2011

88

03/07/2011

92

04/07/2011

101

05/07/2011

94

06/07/2011

97

07/07/2011

95

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RANK.AVG(94,B2:B8)

Tìm thứ hạng (vị trí) của giá trị 94 trong phạm vi ô B2:B8. Trong trường hợp này, 05/07/11, khi nhiệt độ đạt 94, là ngày nóng thứ 4 trong số các ngày được liệt kê ở trên.

4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×