Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RANK trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Kích cỡ của nó có tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng cao nhất của tập giá trị đó.

Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó.

Cú pháp

RANK.EQ(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK.EQ có các đối số sau đây:

 • Number     Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

 • Ref     Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong Ref sẽ được bỏ qua.

 • Order     Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

Chú thích

 • Nếu Thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Excel xếp hạng Số giống như khi Tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

 • Nếu Thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Excel xếp hạng Số giống như khi Tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

 • Hàm RANK.EQ cho các số trùng lặp cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ, trong một danh sách số nguyên sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu số 10 xuất hiện hai lần và có thứ hạng là 5, thì số 11 sẽ có thứ hạng 7 (không có số nào có thứ hạng 6).

 • Vì một vài mục đích nào đó, người ta có thể muốn xác định thứ hạng có xét đến sự ngang hàng. Trong ví dụ trên đây, bạn có thể muốn lấy thứ hạng đã điều chỉnh cho số 10 là 5,5. Có thể thực hiện điều này bằng cách đưa hệ số điều chỉnh sau đây vào giá trị mà hàm RANK.EQ trả về. Hệ số điều chỉnh này thích hợp cho cả trường hợp thứ hạng được tính toán theo thứ tự giảm dần (thứ tự = 0 hoặc được bỏ qua) và thứ thự tăng dần (thứ tự = giá trị khác không).

  Hệ số điều chỉnh cho thứ hạng ngang hàng=[COUNT(ref) + 1 – RANK.EQ(number, ref, 0) – RANK.EQ(number, ref, 1)]/2.

  Trong ví dụ của sổ làm việc, RANK.EQ(A3,A2:A6,1) bằng 3. Hệ số điều chỉnh là (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 và thứ hạng đã điều chỉnh có xét đến sự ngang hàng là 3 + 0,5 = 3,5. Nếu số chỉ xuất hiện một lần trong tham chiếu, thì hệ số điều chỉnh sẽ bằng 0, vì hàm RANK.EQ không cần phải điều chỉnh theo sự ngang hàng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

7

3,5

3,5

1

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RANK.EQ(A2,A2:A6,1)

Thứ hạng của 7 trong danh sách chứa trong phạm vi A2:A6. Vì đối số Order (1) là giá trị khác không, danh sách được sắp xếp từ thấp đến cao.

5

=RANK.EQ(A6,A2:A6)

Thứ hạng của 2 trong cùng danh sách đó. Vì đối số Order bị bỏ qua, danh sách được sắp xếp theo mặc định từ cao xuống thấp.

4

=RANK.EQ(A3,A2:A6,1)

Thứ hạng của 3,5 trong cùng danh sách đó.

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×