Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn số tới một số chữ số đã xác định.

Cú pháp

ROUND (số,num_digits)

Số    Là các số bạn muốn làm tròn.

Số chữ số    Xác định số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Ghi chú

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn số đã xác định vị trí thập phân.

  • Nếu num_digits là 0, thì số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn ở bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUND(2.15, 1)

Làm tròn 2,15 tới một vị trí thập phân (2.2)

=ROUND(2.149, 1)

Làm tròn 2,149 tới một vị trí thập phân (2.1)

=ROUND(-1.475, 2)

Làm tròn -1,475 tới hai vị trí thập phân (-1.48)

=ROUND(21.5, -1)

Làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân ở bên trái của dấu thập phân (20)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×