Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn số xuống, tiến tới không.

Cú pháp

ROUNDDOWN (số,num_digits)

Số    là mọi số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

Số chữ số    là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Ghi chú

  • Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn luôn làm tròn số xuống.

  • Nếu số chữ số lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn xuống tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu số chữ số bằng 0, thì số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất.

  • Nếu số chữ số nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUNDDOWN(3.2, 0)

Làm tròn 3,2 xuống tới không vị trí thập phân (3)

=ROUNDDOWN(76.9,0)

Làm tròn 76,9 xuống tới không vị trí thập phân (76)

=ROUNDDOWN(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 xuống tới ba vị trí thập phân (3,141)

=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 xuống tới một vị trí thập phân (-3.1)

=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)

Làm tròn 31415,92654 xuống đến 2 vị trí thập phân sang bên trái của dấu thập (31400)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×