ROUNDDOWN (Hàm ROUNDDOWN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROUNDDOWN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số xuống, tiến tới không.

Cú pháp

ROUNDDOWN(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUNDDOWN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Một số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

  • Num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn luôn làm tròn số xuống.

  • Nếu số chữ số lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn xuống tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu số chữ số bằng 0, thì số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất.

  • Nếu số chữ số nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROUNDDOWN(3.2, 0)

Làm tròn 3,2 xuống tới không vị trí thập phân.

3

=ROUNDDOWN(76.9,0)

Làm tròn 76,9 xuống tới không vị trí thập phân.

76

=ROUNDDOWN(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 xuống tới ba vị trí thập phân.

3,141

=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 xuống tới một vị trí thập phân.

-3,1

=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)

Làm tròn 31415,92654 xuống đến 2 vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.

31400

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×