Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROUNDDOWN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số xuống, tiến tới không.

Cú pháp

ROUNDDOWN(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUNDDOWN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Một số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

  • Num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn luôn làm tròn số xuống.

  • Nếu số chữ số lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn xuống tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu số chữ số bằng 0, thì số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất.

  • Nếu số chữ số nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROUNDDOWN(3.2, 0)

Làm tròn 3,2 xuống tới không vị trí thập phân.

3

=ROUNDDOWN(76.9,0)

Làm tròn 76,9 xuống tới không vị trí thập phân.

76

=ROUNDDOWN(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 xuống tới ba vị trí thập phân.

3,141

=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 xuống tới một vị trí thập phân.

-3,1

=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)

Làm tròn 31415,92654 xuống đến 2 vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.

31400

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×