Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROUNDUP trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn một số lên, ra xa số 0 (không).

Cú pháp

ROUNDUP(number, num_digits)

Cú pháp của hàm ROUNDUP có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.

  • Num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • ROUNDUP hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.

  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=ROUNDUP(3.2,0)

Làm tròn 3,2 lên tới không vị trí thập phân.

4

=ROUNDUP(76.9,0)

Làm tròn 76,9 lên tới không vị trí thập phân.

77

=ROUNDUP(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 lên tới ba vị trí thập phân.

3,142

=ROUNDUP(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 lên tới một vị trí thập phân.

-3,2

=ROUNDUP(31415.92654, -2)

Làm tròn 31415,92654 lên đến 2 vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.

31500

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×