Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROWS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số của các hàng trong một tham chiếu hoặc một mảng.

Cú pháp

ROWS(array)

Cú pháp hàm ROWS có tham đối sau đây:

  • Array    Bắt buộc. Một mảng, công thức mảng hay tham chiếu đến phạm vi ô mà bạn muốn lấy số hàng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROWS(C1:E4)

Số hàng trong tham chiếu

4

=ROWS({1,2,3;4,5,6})

Số hàng trong hằng số mảng

2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×