Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm RRI trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư.

Cú pháp

RRI(nper, pv, fv)

Cú pháp hàm RRI có các đối số sau đây.

  • Nper    Bắt buộc. Nper là số kỳ hạn của khoản đầu tư.

  • Pv    Bắt buộc. Pv là giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

  • Fv    Bắt buộc. Fv là giá trị tương lai của khoản đầu tư.

Hàm RRI trả về lãi suất, khi biết nper (số kỳ hạn), pv (giá trị hiện tại) và fv (giá trị tương lai), được tính bằng cách dùng phương trình sau đây:

Phương trình RRI

Chú thích

  • Nếu các giá trị đối số không hợp lệ, hàm RRI trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu các đối số không sử dụng kiểu dữ liệu hợp lệ, hàm RRI trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RRI(96,10000,11000)

Trả về lãi suất tương đương cho tăng trưởng của khoản đầu tư $10.000 với giá trị tương lai là $11.000, trong 8 năm (0,012 hay 1,2%).

0,0009933

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×