Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bây giờ bạn có thể RSVP cho một lời mời họp nhanh hơn.

  1. Trong danh sách thư, chọn RSVP.

    Yêu cầu họp trong danh sách thư với RSVP được tô sáng
  2. Hãy xem vị trí thư mời nằm trong lịch của bạn, thêm thông báo nếu bạn muốn, rồi chọn , có thểhoặc không để gửi phản hồi của bạn.

    Các tùy chọn cho RSVP

Lưu ý: Tùy chọn RSVP trong danh sách thư chỉ sẵn dùng cho các cuộc họp xảy ra đơn lẻ. Bạn sẽ không nhìn thấy nó cho các cuộc họp định kỳ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×