Trên Windows và macOS, Word, Excel, PowerPoint và Outlook hỗ trợ chèn mô hình 3D trực tiếp vào tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày để minh họa cho một luận điểm. Bạn có thể xoay mô hình 360 độ hoặc nghiêng lên và xuống để thể hiện một tính năng cụ thể của đối tượng.

  • Bạn muốn xem các ví dụ trực tiếp? Tải mẫu.

Thêm đối tượng 3D từ tệp cục bộ

Bạn chèn mô hình 3D vào các tệp của mình theo cách tương tự như chèn các hình ảnh khác. Trên tab Chèn của ruy-băng, chọn Mô hình 3D rồi chọn Từ một Tệp.

Sử dụng Chèn > Mô hình 3D để thêm các đối tượng 3D vào bản trình bày của bạn

Sau khi chèn tệp, bạn có thể sử dụng các điều khiển để thao tác trên hình ảnh:

Đổi kích cỡ hoặc xoay mô hình 3D

1 sử dụng điều khiển 3D để xoay hoặc nghiêng mô hình 3D của bạn theo bất kỳ hướng nào. Chỉ cần bấm, giữ và kéo chuột.

2 Kéo các núm điều khiển hình ảnh vào hoặc ra để làm cho hình ảnh của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Bạn vẫn có thể sử dụng điểm điều khiển xoay 3 để xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ nhưng bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn nhiều khi sử dụng điều khiển xoay 3D mà chúng tôi đã nói ở trên.

Thêm Mô hình 3D từ thư viện trực tuyến của chúng tôi

Để chọn một Mô hình 3D từ thư viện trực tuyến của chúng tôi, hãy chọn Mô hình 3D > Từ Nguồn Trực tuyến. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn có thể duyệt hoặc tìm kiếm hình ảnh 3D từ danh mục. 

Chọn một hoặc nhiều hình ảnh và bấm Chèn.

Thay đổi diện tích của mô hình 3D trong Office

Khi bạn chèn một mô hình 3D vào tệp Office, bạn sẽ thấy tab theo ngữ cảnh xuất hiện trên ruy-băng phía dưới Công cụ Mô hình 3D được gọi là Định dạng. Trên tab định dạng, có một số điều khiển tiện dụng để giúp bạn tùy chỉnh cách thức hình ảnh 3D sẽ hiển thị.

Bộ sưu tập Dạng xem Mô hình 3D cung cấp cho bạn một tập hợp các dạng xem thiết lập sẵn mà bạn có thể sử dụng trên hình ảnh của mình. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng chọn dạng xem đề mục hoặc dạng xem từ trên xuống.

Bộ sưu tập Dạng xem Mô hình 3D cung cấp cho bạn một số thiết lập sẵn thuận tiện để sắp xếp cách hiển thị hình ảnh 3D của bạn

Nếu bạn có nhiều mô hình 3D và bạn gặp sự cố trong việc chọn một mô hình mà bạn muốn sử dụng, hãy bấm vào Ngăn Chọn để bật danh sách các đối tượng. Sau đó, bạn có thể dễ dàng chọn hình ảnh hoặc những hình ảnh mà bạn muốn.

Công cụ Căn chỉnh giúp bạn đặt hình ảnh của mình lên trang hoặc trang chiếu—ví dụ: ở trên cùng hoặc bên cạnh.

Tính năng & phóng cho phép bạn kiểm soát cách khớp hình ảnh 3D bên trong khung. Bấm vào nút Chuyển & Phóng to, sau đó bấm và kéo đối tượng bên trong khung để di chuyển. Sử dụng mũi tên Thu phóng ở bên phải khung để làm cho đối tượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn bên trong khung.

Dùng mũi tên Thu phóng để làm cho hình ảnh 3D của bạn trông lớn hơn hoặc nhỏ hơn bên trong khung hình

Sau khi chèn hình ảnh 3D, bạn có thể thực hiện tất cả những điều thú vị với hình ảnh đó, chẳng hạn như sử dụng Chuyển tiếp Biến đổi của PowerPoint để làm cho đối tượng có vẻ như xoay hoặc xoay.

Gửi Mô hình 3D qua email

Trong Outlook 2019 trở lên, bạn có thể chèn mô hình 3D vào thư email. Để sử dụng tính năng này, bạn phải sử dụng trình soạn thảo thư kích cỡ đầy đủ. Nếu bạn tạo email mới thì bạn đã có thể sử dụng email rồi nhưng nếu bạn trả lời thư trong ngăn đọc, bạn sẽ cần bấm vào Bật Ra để bung rộng trình soạn thảo thư thành kích cỡ đầy đủ. Sau đó, bạn có thể đi đến tab Chèn, rồi bấm vào Mô hình 3D.

Một điều quan trọng cần nhớ là người khác sẽ không thể chỉnh sửa mô hình bạn chèn vào thư. Mô hình 3D trong email được chuyển đổi thành ảnh khi gửi nên người khác không thể chỉnh sửa được.

Các phiên bản macOS được hỗ trợ

Các mô hình 3D trong Microsoft 365 for Mac hoặc Office 2019 for Mac đều được hỗ trợ trên macOS phiên bản 10.12 và trên macOS phiên bản 10.13.4 trở lên.

Tính năng này không được hỗ trợ trên phiên bản macOS 10.11 và phiên bản cũ hơn. Phiên bản macOS 10.13.0 đến 10.13.3 cũng không được hỗ trợ. Nếu bạn đang chạy một trong những phiên bản đó, bạn sẽ cần nâng cấp lên phiên bản mới hơn để sử dụng 3D.

Thêm đối tượng 3D từ tệp cục bộ

Bạn chèn mô hình 3D vào các tệp của mình theo cách tương tự như chèn các hình ảnh khác. Trên tab Chèn của ruy-băng, chọn Mô hình 3D rồi chọn Từ một Tệp.

Sử dụng Chèn > Mô hình 3D để thêm các đối tượng 3D vào bản trình bày của bạn

Sau khi chèn tệp, bạn có thể sử dụng các điều khiển để thao tác trên hình ảnh:

Đổi kích cỡ hoặc xoay mô hình 3D

1 sử dụng điều khiển 3D để xoay hoặc nghiêng mô hình 3D của bạn theo bất kỳ hướng nào. Chỉ cần bấm, giữ và kéo chuột.

2 Kéo các núm điều khiển hình ảnh vào hoặc ra để làm cho hình ảnh của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Bạn vẫn có thể sử dụng điểm điều khiển xoay 3 để xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ nhưng bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn nhiều khi sử dụng điều khiển xoay 3D mà chúng tôi đã nói ở trên.

Thêm Mô hình 3D từ thư viện trực tuyến của chúng tôi

Để chọn một Mô hình 3D từ thư viện trực tuyến của chúng tôi, hãy chọn Mô hình 3D > Từ Nguồn Trực tuyến. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn có thể duyệt hoặc tìm kiếm hình ảnh 3D từ danh mục.  

Sử dụng Chèn > Mô hình 3D để thêm các đối tượng 3D vào bản trình bày của bạn

Chọn một hoặc nhiều hình ảnh và bấm Chèn.

Thay đổi diện tích của mô hình 3D trong Office

Khi bạn chèn một mô hình 3D vào tệp Office, bạn sẽ thấy tab theo ngữ cảnh xuất hiện trên ruy-băng phía dưới Công cụ Mô hình 3D được gọi là Định dạng. Trên tab định dạng, có một số điều khiển tiện dụng để giúp bạn tùy chỉnh cách thức hình ảnh 3D sẽ hiển thị.

Bộ sưu tập Dạng xem Mô hình 3D cung cấp cho bạn một tập hợp các dạng xem thiết lập sẵn mà bạn có thể sử dụng trên hình ảnh của mình. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng chọn dạng xem đề mục hoặc dạng xem từ trên xuống.

Bộ sưu tập Dạng xem Mô hình 3D cung cấp cho bạn một số thiết lập sẵn thuận tiện để sắp xếp cách hiển thị hình ảnh 3D của bạn

Nếu bạn có nhiều mô hình 3D và bạn gặp khó khăn khi chọn một mô hình mà bạn muốn làm việc, hãy mở Ngăn Chọn để bật danh sách các đối tượng( tab Trang đầu > Sắp xếp > Ngăn Chọn ). Sau đó, bạn có thể dễ dàng chọn hình ảnh hoặc những hình ảnh mà bạn muốn.

Công cụ Căn chỉnh giúp bạn đặt hình ảnh của mình lên trang hoặc trang chiếu—ví dụ: ở trên cùng hoặc bên cạnh.

Tính năng & phóng cho phép bạn kiểm soát cách khớp hình ảnh 3D bên trong khung. Bấm vào nút Chuyển & Phóng to, sau đó bấm và kéo đối tượng bên trong khung để di chuyển. Sử dụng mũi tên Thu phóng ở bên phải khung để làm cho đối tượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn bên trong khung.

Dùng mũi tên Thu phóng để làm cho hình ảnh 3D của bạn trông lớn hơn hoặc nhỏ hơn bên trong khung hình

Sau khi chèn hình ảnh 3D, bạn có thể thực hiện tất cả những điều thú vị với hình ảnh đó, chẳng hạn như sử dụng chuyển tiếp Morph để làm cho đối tượng có vẻ như xoay hoặc xoay.

Thêm mô hình 3D

Để chèn mô hình 3D trong Word, Excel hoặc PowerPoint for Windows Mobile, hãy đi đến tab Chèn của dải băng, rồi chọn Mô hình 3D.

Tab chèn trên dải băng hiển thị nút Mô hình 3D

Ngăn sẽ mở ra. Chọn một hoặc nhiều hình ảnh, rồi bấm Chèn.

Thay đổi diện tích của mô hình 3D trong Office

Chọn mô hình 3D bất kỳ mà bạn đã chèn Office for Windows Mobile và bạn sẽ thấy tab Mô hình 3D xuất hiện trên dải băng. Ở đây bạn sẽ tìm thấy các công cụ cho phép bạn xoay mô hình một khoảng cài sẵn (bạn luôn có thể chỉ cần sử dụng chuột để xoay mô hình theo cách thủ công đúng như cách bạn muốn, nếu muốn) hoặc thực hiện các thay đổi khác.

Tab Mô hình 3D của Word

Một số thay đổi bạn có thể thực hiện bao gồm:

  • Ngắt dòng điều khiển cách văn bản sẽ chạy xung quanh mô hình 3D của bạn trên trang. Có thể bạn muốn mô hình của mình nằm độc lập và văn bản chỉ ở trên hay bên dưới mô hình đó? Có lẽ bạn muốn mô hình 3D chỉ tham gia một phần của màn hình và để văn bản đi theo cùng với nó? Công cụ này cho phép bạn đưa ra các lựa chọn đó.

  • Tiến hoặc Lùi cho phép bạn sắp xếp cách các đối tượng khác trên trang xuất hiện cùng với mô hình 3D. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm một hình mũi tên và hiển thị hình mũi tên đó ở phía trên cùng của mô hình, hãy trỏ vào một mục nào đó, bạn có thể đưa mô hình 3D về phía sau và đưa hình mũi tên về phía trước, để mũi tên xuất hiện ở phía trên cùng của mô hình 3D. Tiến và Lùi cho phép bạn có nhiều lớp hình ảnh hoặc đối tượng.

  • Kích cỡ và Vị trí cung cấp cho bạn một số công cụ cho phép bạn đổi kích cỡ mô hình 3D chính xác. Nếu bạn cần mô hình 3D cao chính xác 4,12 inch thì có thể sẽ khó thực hiện điều này bằng cách kéo chuột nhưng trong công cụ Kích cỡ và Vị trí, bạn có thể nhập chính xác chiều cao và độ rộng bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để xoay mô hình của bạn, xung quanh bất kỳ hoặc toàn bộ 3 trục, đến độ chính xác.

  • Văn bản thay thế cho phép bạn chỉ định mô tả văn bản ngắn gọn về mô hình 3D để hưởng lợi ích của người suy giảm thị lực dựa vào bộ đọc màn hình để sử dụng tệp của bạn.

Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi đối với mô hình của mình, bạn có thể quyết định rằng bạn muốn hoàn tác các thay đổi mà bạn đã thực hiện. Nút Đặt lại ở đầu bên phải của tab Mô hình 3D sẽ cho phép bạn đưa mô hình trở lại như trước khi bạn bắt đầu thay đổi mô hình.

Một loại clip art mới

Microsoft 365 không có clip art truyền thống nhưng mô hình 3D là một loại clip art mới: Thư viện trực tuyến gồm đồ họa ba chiều sẵn dùng có nhiều đồ họa để chọn mà bạn có thể sử dụng nguyên bản hoặc điều chỉnh.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này được cập nhật gần nhất bởi Ben vào 23/06/2020. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt nếu bạn không thấy bài viết hữu ích, vui lòng sử dụng các điều khiển phản hồi bên dưới và cho chúng tôi biết cách để cải thiện bài viết.

Xem thêm

Tạo Hình ảnh 3D

Chèn ảnh

Ngắt dòng văn bản trong Word

Các hiệu ứng hoạt hình 3D trong PowerPoint

Hướng dẫn Về Nội dung 3D dành cho Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×