Khi bạn mở sổ làm việc cũ đã được lưu bằng Excel 2011 for Mac, độ rộng cột và/hoặc chiều cao hàng có một số khác biệt so với cùng một tệp được mở bằng các phiên bản mới hơn của Excel for Mac.  Điều này là do thay đổi có chủ ý được thực hiện để cải thiện tính nhất quán giữa Excel for Mac và Excel trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Windows. Sự khác biệt quan sát được giữa Excel 2011 với các phiên bản mới hơn của Mac cũng xuất hiện giữa Excel 2011 for Mac và Excel 2010 (và phiên bản mới hơn) cho Windows.

Lưu ý: Sự khác biệt tương tự về bố trí không còn là vấn đề giữa Excel for Windows so với các phiên bản gần đây của Excel for Mac hơn Excel 2011.

Ghi chú kỹ thuật:

 1. Excel sẽ xác định độ rộng cột dựa trên độ rộng ký tự của phông chữ được sử dụng trong kiểu ô "Thông thường" và đơn vị của độ rộng cột là "độ rộng ký tự". "Độ rộng ký tự" phụ thuộc vào phông chữ và cỡ phông được chỉ định trong kiểu ô "Thông thường". Khi phông chữ hẹp hoặc được đặt thành cỡ phông nhỏ, cột mặc định sẽ xuất hiện hẹp hơn so với khi phông chữ rộng hơn và/hoặc được đặt thành cỡ phông lớn hơn. Bằng cách điều chỉnh kích cỡ hoặc phông chữ trong kiểu ô "Thông thường", độ rộng của tất cả các cột sẽ được tính toán lại và điều chỉnh theo đó.

 2. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Excel 2011 và phiên bản mới hơn của Excel cho máy Mac? Độ rộng ký tự theo điểm ảnh được hệ điều hành báo cáo cho Excel. Nếu độ rộng phông chữ đã cho (theo điểm ảnh) không phải là số nguyên, Excel sẽ điều chỉnh độ rộng đó thành số nguyên do không thể hiển thị một phần điểm ảnh. Excel 2011 sẽ điều chỉnh thành số nguyên lớn hơn tiếp theo, nhưng các phiên bản sau đó của Excel làm tròn thành số nguyên gần nhất, phù hợp với số nguyên Excel vị Windows. Đối với cỡ phông có giá trị được làm tròn xuống Excel 2016 xuống, độ rộng cột sẽ khác nhau.  

  Ví dụ: nếu độ rộng ký tự phông chữ được hệ điều hành báo cáo là 6,48 điểm ảnh thì Excel 2011 sẽ sử dụng 7 điểm ảnh làm độ rộng ký tự nhưng các phiên bản mới hơn của Excel cho Mac và Excel cho Windows sẽ sử dụng 6 điểm ảnh làm độ rộng ký tự. Nếu một cột rộng 10 ký tự, trong năm Excel 2011, cột đó sẽ rộng hơn 10 điểm ảnh so với các phiên bản mới hơn của Excel for Mac và Excel for Windows.

  Trong nhiều trang tính, những khác biệt này là không đáng kể. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp dễ nhận thấy sự khác biệt hơn, chẳng hạn như khi bạn có một lượng lớn cột cần khớp trên một trang in. Có khả năng việc làm tròn kết hợp với sự khác biệt nhỏ trong việc tính toán độ rộng cột có thể dẫn đến sự khác biệt dễ nhận thấy.  Để biết thêm thông tin về Excel cách xác định độ rộng cột, hãy đi đến Mô tả về cách xác định độ rộng cột Excel.

 3. API macOS được Excel sử dụng để tìm độ rộng ký tự của phông chữ cho trước đã thay đổi, do API được Excel 2011 sử dụng đã bỏ dùng. Trong một số trường hợp, API thay thế sẽ báo cáo độ rộng ký tự khác so với API cũ, điều này có thể gây ra sự khác biệt không thể tránh khỏi trong Excel.

 4. Độ rộng cột được hiển thị dưới dạng số ký tự hoặc theo đơn vị vật lý (inch hoặc cm), sau đó sẽ được tính toán dưới dạng một số điểm ảnh nguyên. Độ rộng cột thực tế có thể được làm tròn để trở thành một số điểm ảnh nguyên. Ví dụ: nếu người dùng điều chỉnh độ rộng cột từ 0,08" lên 0,09" thì độ rộng cột có thể không thay đổi do cả hai giá trị đều có thể được làm tròn thành cùng một số điểm ảnh nguyên. Vì lý do này, độ rộng cột được đặt theo đơn vị vật lý có thể không khớp chính xác với độ rộng trang thực tế dự kiến. Ví dụ: nếu bạn đặt độ rộng cột là 1 inch, có thể bạn sẽ không nhận được kết quả chính xác là 7 cột khớp với một trang rộng 7 inch.

 5. Về sự khác biệt về chiều cao hàng giữa Excel 2011 và các phiên bản mới hơn của Excel for Mac, Excel sẽ tự động điều chỉnh chiều cao hàng cho vừa với phông và cỡ phông của các giá trị trong bất kỳ hàng đã cho nào, trừ khi chiều cao hàng được người dùng chỉ định theo cách thủ công. Một số phần đệm (khoảng trống) được thêm vào chiều cao của hàng để khớp với phông chữ và cỡ phông đã cho. Lượng phần đệm được sử dụng sẽ khác nhau đôi chút giữa phiên Excel 2011 trở lên của Excel for Mac. Những điểm khác biệt đó được đưa vào để mang lại sự đồng nhất cao hơn giữa Excel trên máy Mac và trên Windows, nhằm đem đến trải nghiệm nhất quán hơn khi chia sẻ tệp.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Mỗi phương pháp trong số này lại có thể hoạt động trong những tình huống khác nhau, tùy thuộc vào nội dung và mục đích của sổ làm việc. 

 1. Trong trường hợp độ rộng cột trên toàn bộ sổ làm việc rộng hoặc hẹp hơn dự kiến, bạn có thể thay đổi một cài đặt để tất cả độ rộng cột được tính toán lại (co giãn) và tránh phải đổi cỡ cột theo cách thủ công. Xác định một phông chữ và/hoặc cỡ phông trong kiểu ô "Thông thường" có cùng độ rộng ký tự trong cả Excel 2011 và phiên bản mới hơn. Để tìm phông chữ và cỡ phông như vậy, hãy sử dụng phiên bản mới hơn của Excel for Mac để mở tài liệu mà bạn biết bố trí dự kiến trong Excel 2011.  Thay đổi phông chữ và/hoặc cỡ phông của kiểu ô "Thông thường", rồi kiểm tra xem bố trí có khớp với dự kiến hay không. Có thể bạn cần dùng thử một số phông chữ và/hoặc cỡ phông để tìm một đối tượng cho kết quả như dự kiến.

 2. Để tránh tình huống cột rộng hơn dự kiến và phát sinh (các) trang bổ sung hiển thị ở bên phải trang dự kiến (ở Dạng xem bố trí trang hoặc khi in), bạn có thể đặt các tùy chọn "Co giãn cho vừa" thành khớp với độ rộng 1 trang và chiều cao "tự động".  Thao tác này sẽ thu nhỏ các cột để các cột khớp với độ rộng một trang, nếu cần.  Các tùy chọn này xuất hiện trên tab Bố trí Trang của dải băng và cũng có thể tìm thấy trong hộp thoại Thiết lập Trang. Trong hộp thoại Thiết lập Trang, đặt trường "Chiều cao" thành trống bằng cách xóa giá trị. Điều này có nghĩa là vùng in sẽ có kích cỡ rộng 1 trang nhưng giá trị "chiều cao" trang sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với độ rộng đã cho, nếu cần.
  văn bản thay thế

 3. Về đơn vị đo cột từ Excel 2011 đến phiên bản mới hơn của Excel cho máy Mac:

  1. Độ rộng cột được hiển thị theo cùng một đơn vị đo khi ở trong Dạng xem bố trí trang.

  2. Trong Dạng xem thông thường, độ rộng cột được hiển thị theo ký tự và điểm ảnh thay vì đơn vị vật lý, do các đơn vị vật lý không áp dụng trực tiếp với dạng xem đó. Để xem các đơn vị vật lý (inch/cm), bạn có thể chuyển sang Dạng xem bố trí trang.

 4. Về đơn vị đo hàng từ Excel 2011 đến phiên bản mới hơn của Excel cho máy Mac:

  1. Chiều cao hàng được hiển thị theo cùng một đơn vị đo khi ở trong Dạng xem bố trí trang.

  2. Ở dạng xem Thông thường, chiều cao hàng trong các phiên bản mới hơn của Excel for Mac được hiển thị theo điểm/điểm ảnh thay vì inch/cm.  Để xem đơn vị theo inch hoặc xentimét, bạn có thể chuyển sang Dạng xem bố trí trang.

 5. Đổi cỡ hàng và cột - có thể đổi cỡ nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc bằng cách chọn hàng/cột bạn muốn rồi kéo cạnh của một hàng hoặc cột tới chiều cao/độ rộng dự kiến.  Tất cả hàng hoặc cột được chọn sẽ được đặt thành kích cỡ đã cho. Các mức tăng dần cho phép tinh chỉnh tinh từng điểm ảnh một, như được minh họa tại đây.
  văn bản thay thế

 6. Trong một số trường hợp, hình ảnh có thể bị kéo giãn hoặc co lại (mất tỷ lệ khung ảnh). Để khôi phục hình ảnh về kích cỡ ban đầu như khi được chèn vào tệp, bạn có thể chọn hình ảnh, đi đến ngăn Định dạng ảnh, rồi bấm vào nút Đặt lại.

  văn bản thay thế Nếu cần thực hiện việc này đối với số lượng lớn hình ảnh, bạn có thể thực hiện bằng VBA (macro). Sử dụng các phương pháp ShapeRange.ScaleHeight và ShapeRange.ScaleWidth để đặt lại hoặc thay đổi kích cỡ đối tượng.  Ví dụ: để đặt lại một hình được chọn về kích cỡ ban đầu trong khi vẫn giữ góc trên cùng bên trái của hình ở vị trí hiện tại, sử dụng "Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1, msoTrue, msoScaleFromTopLeft".

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Excel và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Công nghệ Excel

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Excel

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×