We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Sắp xếp, đổi tên hoặc di chuyển ảnh và tệp trong OneDrive

Sau khi bạn tải ảnh và tệp lên OneDrive, bạn có thể sắp xếp, đổi tên và di chuyển chúng trên website OneDrive để giữ cho mọi thứ gọn gàng. Để xem các tùy chọn này, hãy đăng nhập vào OneDrive trên web bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Sắp xếp tệp

Lưu ý: Như đã giải thích ở phần sau trong bài viết này, các bước sau đây không áp dụng cho dạng xem ảnh, vì dạng xem chỉ web này tập hợp ảnh từ các vị trí thư mục khác nhau trong OneDrive.

 1. Trong OneDrive trên web, chọn tệp của tôi và đi đến thư mục chứa các tệp hoặc ảnh mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Chọn tiêu đề cột, rồi chọn thứ tự hiển thị bạn muốn. (Ví dụ: chọn tiêu đề Tên, rồi chọn A đến Z hoặc Z đến A.)

  • Chọn sắp xếp ở phía trên bên phải của màn hình để xác định thứ tự các tệp của bạn sẽ được hiển thị trong, chẳng hạn như tên, sửa đổi hoặc chia sẻ.

   Lưu ý: Tùy chọn sắp xếp ở phía trên bên phải chỉ sẵn dùng nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Đổi tên tệp hoặc thư mục

 1. Chọn tệp hoặc thư mục mà bạn muốn đổi tên. (Trong dạng xem danh sách, hãy chọn vòng tròn ở bên trái của mục; trong dạng xem ô xếp hoặc hình ảnh, hãy chọn vòng tròn ở góc trên bên phải của lát xếp.)

 2. Chọn Đổi tên, rồi nhập tên mới.

Lưu ý: Đôi khi, OneDrive có thể đổi tên các mục có ký tự không hợp lệ cho bạn.

Di chuyển tệp hoặc thư mục sang vị trí khác

Cách di chuyển tệp hoặc thư mục trên OneDrive.com:

 1. Duyệt đến tệp hoặc thư mục bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn mục bạn muốn di chuyển. (Trong dạng xem danh sách, hãy chọn vòng tròn xuất hiện ở bên trái mục khi bạn di chuột đến con trỏ đó; trong dạng xem ô xếp hoặc hình ảnh, hãy chọn vòng tròn ở góc trên bên phải của lát xếp khi bạn di chuyển con trỏ ở đó.) Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để di chuyển chúng lại với nhau, như một nhóm.

 3. Trong dẫn hướng trên cùng, chọn Di chuyển đến

 4. Trong ngăn Di chuyển đến, duyệt đến thư mục đích, rồi chọn Di chuyển.

  Nếu bạn muốn tạo một thư mục mới để lưu trữ mục đó, hãy chọn thư mục mới.

 5. Nếu bạn cần di chuyển các tệp hoặc thư mục giữa các tài khoản OneDrive (chẳng hạn như từ tài khoản Microsoft sang tài khoản cơ quan hoặc trường học), bạn sẽ phải đồng bộ các tệp vào PC hoặc máy Mac của mình, rồi sử dụng File Explorer (cho Windows) hoặc Mac Finder để di chuyển tệp của bạn.

  Lưu ý: Bạn không thể di chuyển ảnh từ dạng xem ảnh vì dạng xem chỉ web này tập hợp ảnh từ các vị trí thư mục khác nhau trong OneDrive. Nếu bạn muốn di chuyển ảnh bạn thấy ở đó, bạn sẽ cần tìm tệp ở dạng xem tệp (hoặc trong file Explorer hoặc bộ tìm kiếm), rồi di chuyển các tệp từ vị trí thực sự của chúng. Nếu bạn đã chụp ảnh trên điện thoại, hãy thử tìm kiếm thư mục "Thư viện ảnh". 

  Tương tự như vậy, bạn không thể di chuyển anbom đến một vị trí khác, vì một album cũng là dạng xem được tổng hợp của các tệp riêng lẻ, chứ không phải là một thư mục có thể dễ dàng như một đơn vị.

Mẹo: 

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng trên máy tính OneDrive trên máy tính của mình, bạn có thể sử dụng File Explorer (hoặc Mac Finder) để sắp xếp, di chuyển và đổi tên các tệp và thư mục OneDrive của mình.

 • Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động trên thiết bị chạy Android, iOS hoặc thiết bị Windows để sắp xếp, di chuyển và đổi tên các tệp hoặc thư mục.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×