Quan trọng: Trong Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021, Power View bị loại bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trải nghiệm hình ảnh tương tác được cung cấp bởi Power BI Desktop, bạn có thể tải xuống miễn phí. Bạn cũng có thể dễ dàng Nhập sổ làm việc Excel vào Power BI Desktop

Trong Power View, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong biểu đồ chỉ với một cú bấm. Bạn có thể sắp xếp các thể loại biểu đồ theo giá trị thể loại (trong hộp Trục) hoặc theo giá trị số (trong hộp Giá trị).

  1. Di chuột qua cạnh trên của biểu đồ cho đến khi bạn thấy sắp xếp theo ở góc trên bên trái, sau đó là tên của trường, rồi chọn asc hoặc desc.

  2. Bấm vào tên trường để sắp xếp trên giá trị khác.

    Biểu tượng Sắp xếp Power View và menu thả xuống

  3. Bấm vào asc hoặc desc để sắp xếp theo hướng ngược lại.

    Biểu đồ đã sắp xếp giảm dần trên giá trị thể loại Quốc gia Khu vực theo mặc định.

    Power View Sắp xếp Biểu đồ Thanh

Biểu đồ được sắp xếp tăng dần theo giá trị khu vực Đất.

Sắp xếp Power View theo Thứ tự tăng dần

Lưu ý: Bạn không thể tắt tính năng sắp xếp. Người xem trang tính Power View của bạn sẽ có thể sắp xếp biểu đồ.

Đầu trang

Những biểu đồ bạn có thể và không sắp xếp được

Không sắp xếp được một số biểu đồ. Những người khác không thể sắp xếp các biểu đồ riêng lẻ, nhưng khi được dùng trong bội số, bội số có thể được sắp xếp như minh họa trong bảng sau đây.

Loại biểu đồ

Có thể sắp xếp

Bội số có thể được sắp xếp

Cột

Thanh

Dòng

Không

Phân tán hoặc bong bóng

Không

Cột hoặc thanh xếp chồng

Cột hoặc thanh xếp chồng 100%

Phân tán hoặc bong bóng có trục phát

Không

Không

Đầu Trang

Xem Thêm

Biểu đồ và các trực quan hóa khác trong Power View

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×