Nếu bạn chèn bảng trong ghi chú của OneNote, bạn có thể sắp xếp thông tin bảng theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số.

  1. Bấm vào ô bất kỳ trong bảng của bạn.

  2. Bấm Bố trí > Sắp xếp và sau đó bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

    Lưu ý: 

    • Để sắp xếp hai hoặc nhiều hàng trong bảng của mình chứ không phải toàn bộ bảng cùng một lúc, hãy chọn những hàng bạn muốn sắp xếp và bấm Bố trí > Sắp xếp > Sắp xếp Hàng được Chọn.

    • Để đặt một hàng cụ thể trong bảng của bạn làm điểm bắt đầu để sắp xếp, hãy chọn hàng đó và bấm Bố trí > Sắp xếp > Hàng Đầu đề.

Nếu bạn đã cài Excel trên cùng một máy tính với OneNote, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ bảng nào trong ghi chú của mình thành bảng tính Excel tính. Bấm vào bảng rồi bấm Bố trí > Chuyển thành Bảng tính Excel. Khi bạn bấm đúp vào nút Sửa trong bảng tính nhúng xuất hiện, thì bảng tính đó sẽ mở trong Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×