Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để sử dụng Apple Watch với Microsoft To Do, bạn có thể kết nối tài khoản Outlook.com hoặc Exchange của mình. Chỉ cần truy nhập cài đặt iPhone, chọn Tài khoản & mật khẩu, rồi Thêm tài khoản. Sau đó, chọn Exchange hoặc Outlook.com và chỉ cần làm theo lời nhắc để thêm tài khoản.

Sau khi đã thêm tài khoản, bạn cũng sẽ cần bật Lời nhắc cho tài khoản đó. Chỉ cần chọn Tài khoản & mật khẩu một lần nữa, rồi chọn Exchange hoặc Outlook.com. Sau đó, hãy đảm bảo đã bật Lời nhắc cho tài khoản đó.

Giờ đây, các tác vụ từ Microsoft To Do của bạn sẽ đồng bộ với Lời nhắc, chúng cũng sẽ được hiển thị tại đó trên Apple Watch của bạn.    

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×