Phím tắt cho Mẹo phím

Khi bạn nhấn Alt, chữ cái hoặc Mẹo Phím xuất hiện trên dải băng theo tab hoặc nút Truy nhập Nhanh.

Gợi ý Mẹo Phím cho Word

Các phím tắt trong bảng này có thể được sử dụng để kích hoạt các tab dải băng. Tùy thuộc vào tab bạn chọn, bạn có thể thấy các Mốc Phím bổ sung.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở trang Tệp.

Alt+F

Mở tab Trang đầu.

Alt+H

Mở tab Chèn.

Alt+N

Mở tab Thiết kế.

Alt+G

Mở tab Bố trí.

Alt+P

Mở tab Tham khảo.

Alt+S

Mở tab Gửi thư.

Alt+M

Mở tab Xem lại.

Alt+R

Mở tab Xem.

Alt+W

Mở hộp Nhà phát triển.

Alt+L

Mở hộp Trợ giúp.

Alt+Y2 hoặc F1, rồi nhập từ tìm kiếm.

Mở hộp Cho tôi biết.

Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Sử dụng phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn menu trên một số tab, nhấn Phím cách hoặc Enter để chọn.

Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột

Các bảng sau đây hiển thị các cách di chuyển tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt và hiển thị các phím truy nhập.

ALT hoặc F10. Nhấn lại một trong các phím này để di chuyển trở lại tệp Office và hủy bỏ các phím truy nhập.

Di chuyển sang một tab khác.

ALT hoặc F10 để chọn tab hiện hoạt, rồi chọn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI.

Di chuyển đến một nhóm khác trên tab hiện hoạt.

ALT hoặc F10 để chọn tab hiện hoạt, rồi chọn CTRL+MŨI TÊN PHẢI hoặc MŨI TÊN TRÁI để di chuyển giữa các nhóm.

Thu nhỏ cực tiểu (thu gọn) hoặc khôi phục dải băng.

CTRL+F1

Hiển thị lối tắt cho mục đã chọn.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm để chọn tab hiện hoạt, tài liệu Word, ngăn tác vụ hoặc thanh trạng thái.

F6

Di chuyển tiêu điểm đến từng lệnh trên dải băng, tiến hoặc lùi.

ALT hoặc F10, rồi nhấn TAB hay SHIFT+TAB

Di chuyển xuống, lên, trái hoặc phải giữa các mục trên dải băng.

MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Đi đến lệnh hoặc điều khiển đã chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Mở menu hoặc bộ sưu tập đã chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Đi đến một lệnh hoặc tùy chọn trên dải băng để bạn có thể thay đổi.

ENTER

Kết thúc thay đổi giá trị của một lệnh hoặc tùy chọn trong dải băng và di chuyển tiêu điểm trở về tệp Office.

ENTER

Nhận trợ giúp về lệnh hoặc điều khiển đã chọn trên dải băng. (Nếu không có bài viết Trợ giúp nào khả dụng, bạn có thể tìm kiếm trợ giúp).

F1

Lưu hoặc đổi tên tài liệu

Sử dụng các Mốc Phím sau đây để lưu hoặc đổi tên tài liệu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Lưu Tự động

ALT+ZA

Lưu tài liệu.

ALT+ZV

Mở hộp thoại để đổi tên tài liệu hoặc lưu vào một vị trí khác.

ALT+B                                                                                                       

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×