Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Planner

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Microsoft Planner với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau cũng như di chuyển giữa các dạng xem đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng Trình lập kế hoạch, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Trình lập kế hoạch chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Trình lập kế hoạch.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem Trình lập kế hoạch chính

Khi mở ứng dụng Trình lập kế hoạch Nguồn cấp, bạn đến dạng xem Trình lập kế hoạch chính. Ngăn này bao gồm ngăn dẫn hướng ở bên trái, ngăn nội dung ở bên phải ngăn dẫn hướng và biểu ngữ tiêu đề ở đầu màn hình.

Để dẫn hướng giữa các mốc chính trong dạng xemTrình lập kế hoạch chính, nhấn Ctrl+F6 hoặc Shift+Ctrl+F6. Tiêu điểm di chuyển giữa các phần tử theo thứ tự sau:

 • Ngăn dẫn hướng, chứa kế hoạch Mới, hub Planner vàcác nút Tác vụ của tôi cũng như danh sách các kế hoạch yêu thích và gần đây của bạn. Bạn sẽ nghe thấy "Navigation landmark" (Mốc dẫn hướng) khi tiêu điểm di chuyển đến ngăn dẫn hướng. Để dẫn hướng bên trong ngăn dẫn hướng, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Khu vực nội dung chính, chứa trang hubTrình lập kế hoạch của bạn nếu không có kế hoạch nào đang mở hoặc kế hoạch đang mở. Trong hubTrình lập kế hoạch, bạn có thể tìm và truy nhập tất cả kế hoạch của mình. Bạn sẽ nghe thấy "Main landmark" (Mốc chính) khi tiêu điểm di chuyển đến khu vực nội dung. Để di chuyển giữa các thành phầnTrình lập kế hoạch hub, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Để biết hướng dẫn về cách dẫn hướng bên trong một kế hoạch, hãy tham khảo mục Dẫn hướng bên trong một kế hoạch.

 • Biểu ngữ tiêu đề, chứa các nút để truy nhập vào công cụ khởi động ứng dụng, thiết đặt, trợ giúp và hồ sơ người dùng của bạn. Bạn sẽ nghe thấy "Trình lập kế hoạch, region landmark" (Cột, mốc vùng) khi tiêu điểm di chuyển đến biểu ngữ. Để di chuyển giữa các nút trên biểu ngữ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

Dẫn hướng bên trong kế hoạch

Để dẫn hướng giữa các thành phần của kế hoạch đã được mở trong dạng xem chính của Trình lập kế hoạch, nhấn phím Tab (tiến) hoặc Shift+Tab (lùi xuống) cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần tử mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn phần tử đó. Tiêu điểm di chuyển giữa các phần tử theo thứ tự sau:

Dẫn hướng bên trong Bảng

Trên bảng Trình lập kế hoạch, bạn cóthể tạo và quản lý bộ chứa tác vụ cũng như tác vụ. Để dẫn hướng giữa bộ chứa tác vụ và sắp xếp bộ chứa cũng như tác vụ, hãy thực hiện một hoặc các bước sau:

 • Để di chuyển đến bộ chứa tác vụ tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để di chuyển nhiệm vụ đã chọn lên một vị trí trên trang, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên.

 • Để di chuyển nhiệm vụ đã chọn xuống một vị trí trên trang, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống.

 • Để di chuyển bộ chứa tác vụ hoặc cột đã chọn sang trái một vị trí trên trang khi các mục trên trang được nhóm theo bộ chứa, nhấn Ctrl+Shift+Dấu nhỏ hơn (<).

 • Để di chuyển bộ chứa tác vụ hoặc cột đã chọn sang phải trên trang khi các mục trên trang được nhóm theo bộ chứa, nhấn Ctrl+Shift+dấu Lớn hơn (>).

Thay đổi dạng xem kế hoạch

Khi bạn chọn một kế hoạch, dạng xem Bảng sẽ được hiển thị theo mặc định. Bạn có thể thay đổi sang dạng xem Biểu đồ hoặc Lịch biểu để xem tổng quan về kế hoạch của mình với nhiều đồ họa hơn.

 1. Trong kế hoạch, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, ví dụ: "Board tab" (Tab Bảng) hoặc "Chart tab" (Tab Biểu đồ).

 2. Nhấn Enter để chọn và mở dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo kế hoạch và thêm bộ chứa trong Microsoft Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhóm và lọc các tác vụ trên bảng trong Microsoft Planner

Phím tắt trong Microsoft Planner

Sử Planner for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tìm hiểu cách dẫn hướng ứng dụng và chuyển đổi giữa các dạng xem.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Sau khi đăng nhập vào Planner for iOS, bạn sẽ đến chế độ xem Hub Planner. Danh sách này liệt kê các kế hoạch yêu thích và gần đây nhất của bạn và bao gồm một liên kết đến tất cả các kế hoạch. Ở đầu dạng xem Hub Planner, có các nút để mở Tìm kiếm và tạo kế hoạch mới.

Dạng xem Nhiệm vụ của Tôi hiển thị các nhiệm vụ được giao cho bạn. Ở phía trên cùng của dạng xem này, có nút Nhóm theo.

Dạng xem Cài đặt chứa thông tin tài khoản và các tùy chọn để đăng xuất và trợ giúp ứng dụng.

Để dẫn hướng dạng xem, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể trượt một ngón tay trên màn hình để khám phá nội dung của dạng xem. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng giữa các dạng xem chính

Để chuyển đổi giữa các dạng xem chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, ví dụ: "My tasks" (Tác vụ của tôi) rồi nhấn đúp vào màn hình. Thanh dẫn hướng nằm ở cuối màn hình trong mọi dạng xem chính, đồng thời có các nút Tác vụ của Tôi ,Hub PlannerCài đặt khác.

Dẫn hướng kế hoạch

Để mở kế hoạch, hãy định vị kế hoạch bạn muốn trong dạng xem Hub Planner, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến dạng xem kế hoạch và nghe thấy tên bộ chứa đầu tiên trong kế hoạch.

Trong dạng xem kế hoạch, thanh menu ở trên cùng chứa các nút tùy chọn Nhóm theo và Lập kế hoạch. Khu vực nội dung chính bao gồm nút Tùy chọn bộ chứa và trường văn bản Thêm tác vụ để thêm tác vụ mới.

Để dẫn hướng kế hoạch, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bạn sẽ nghe thấy các tác vụ khi di chuyển trong kế hoạch. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình. Để thoát dạng xem kế hoạch, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng tác vụ

Để mở nhiệm vụ, hãy định vị tác vụ bạn muốn trong kế hoạch hoặc trong dạng xem Nhiệm vụ của Tôi, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến dạng xem tác vụ Chỉnh sửa. Thanh menu ở đầu dạng xem chứa nút Thêm tùy chọn. Trường văn bản Thêm chú thích nằm ở cuối dạng xem.

Để dẫn hướng tác vụ, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình. Để thoát chế độ xem Chỉnh sửa tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo kế hoạch và thêm bộ chứa trong Microsoft Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhóm và lọc các tác vụ trên bảng trong Microsoft Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử Planner for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tìm hiểu cách dẫn hướng ứng dụng và chuyển đổi giữa các dạng xem.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Sau khi đăng nhập vào Planner for Android, bạn sẽ đến chế độ xem Hub Planner. Danh sách này liệt kê các kế hoạch yêu thích và gần đây nhất của bạn và bao gồm một liên kết đến tất cả các kế hoạch. Ở đầu dạng xem Hub Planner, có các nút để mở Tìm kiếm và tạo kế hoạch mới.

Dạng xem Nhiệm vụ của Tôi hiển thị các nhiệm vụ được giao cho bạn. Ở phía trên cùng của dạng xem này, có nút Sắp xếp theo.

Dạng xem Cài đặt chứa thông tin tài khoản và các tùy chọn để đăng xuất và trợ giúp ứng dụng.

Để dẫn hướng dạng xem, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể trượt một ngón tay trên màn hình để khám phá nội dung của dạng xem. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng giữa các dạng xem chính

Để chuyển đổi giữa các dạng xem chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, ví dụ: "My tasks" (Tác vụ của tôi) rồi nhấn đúp vào màn hình. Thanh dẫn hướng nằm ở cuối màn hình trong mọi dạng xem chính, đồng thời có các nút Tác vụ của Tôi ,Hub PlannerCài đặt khác.

Dẫn hướng kế hoạch

Để mở kế hoạch, hãy định vị kế hoạch bạn muốn trong dạng xem Hub Planner, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến dạng xem kế hoạch và nghe thấy tên bộ chứa đầu tiên trong kế hoạch.

Trong dạng xem kế hoạch, thanh menu ở trên cùng chứa các nút Biểu đồ,Sắp xếp theovà Xem thêm tùy chọn. Khu vực nội dung chính bao gồm nút dành cho các tùy chọn bộ chứa và trường Thêm văn bản tác vụ để thêm tác vụ mới.

Để dẫn hướng kế hoạch, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình. Để thoát khỏi dạng xem kế hoạch, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái.

Dẫn hướng tác vụ

Để mở nhiệm vụ, hãy định vị tác vụ bạn muốn trong kế hoạch hoặc trong dạng xem Nhiệm vụ của Tôi, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn đến dạng xem tác vụ Chỉnh sửa. Thanh menu ở đầu dạng xem chứa nút Thêm tùy chọn. Trường văn bản Thêm chú thích nằm ở cuối dạng xem.

Để dẫn hướng tác vụ, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình. Để thoát khỏi chế độ xem Tác vụ Chỉnh sửa, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo kế hoạch và thêm bộ chứa trong Microsoft Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhóm và lọc các tác vụ trên bảng trong Microsoft Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×