We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn đang nhận được thông báo lỗi cho biết bổ trợ bổ sung cần thiết để phát lại Windows Media trong bản trình bày của mình, bạn có thể cần phải tải xuống một bổ trợ như Flip4Mac hoặc chuyển đổi trước khi bạn có thể phát một số tệp Windows Media. Đọc trang này để xem phần bổ trợ nào hỗ trợ phiên bản Mac OS X của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×