Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong khi xem một bảng tính, bạn tương tác với dữ liệu trực tiếp. Các cột sắp xếp và lọc hoặc bung rộng Pivottable để xem mối quan hệ và xu hướng. Tính toán lại các giá trị và làm mới dữ liệu.

Excel Web App

Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, rồi bấm nối kết được liên kết với sổ làm việc Excel.
Excel dành cho web mở sổ làm việc trong chế độ mà bạn có thể xem, sắp xếp, lọc, tính toán lại và làm mới dữ liệu.

Sửa một bảng tính trong trình duyệt

Khi bạn chỉnh sửa trong trình duyệt, bạn có thể thay đổi dữ liệu, nhập hoặc chỉnh sửa công thức, tạo bảng và biểu đồ và áp dụng định dạng cơ bản trong bảng tính.

Excel Web App

  1. Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, rồi bấm nối kết được liên kết với sổ làm việc Excel.

  2. Bấm Sửa trong Trình duyệt.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với sổ làm việc ngoài những gì bạn có thể làm trong trình duyệt, hãy làm như sau:

  1. Trên tab trang đầu, hãy bấm mở bằng Excel.

  2. Trong Excel, lưu sổ làm việc. Nó được lưu lại trên site SharePoint.

Làm việc cùng nhau đồng thời trên một bảng tính

Có một bảng đăng ký hoặc dự án nhóm? Bạn có thể cộng tác với những người khác trên cùng một sổ làm việc cùng một lúc. Không có danh sách gửi thư nào khác hoặc đang chờ cho đồng đội của bạn để kiểm tra lại nó ở trên site SharePoint.

Chỉnh sửa từ nhiều người

  1. Bấm vào nối kết được liên kết với sổ làm việc Excel, rồi sao chép URL được hiển thị trong trình duyệt web vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn gửi đến những người mà bạn muốn làm việc.

  2. Trong Excel Web App, hãy bấm sửa trong trình duyệt để sửa sổ làm việc.
    Người nhận thư của bạn có thể bấm vào nối kết mà bạn đã gửi và chỉnh sửa sổ làm việc trong khi bạn đang chỉnh sửa. Bạn sẽ nhìn thấy các thay đổi của nhau khi chúng được thực hiện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×