Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trước tiên, hãy tạo hình nền mờ tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab Thiết kế, chọn Hình nền mờ > Hình nền mờ Tùy chỉnh.

 2. Chọn Hình nền mờ bằng Ảnh và chọn ảnh hoặc chọn Hình nền mờ bằng văn bản và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp Văn bản.

 3. Bấm OK.

Tiếp theo, hãy lưu hình nền mờ để bạn có thể sử dụng hình nền mờ đó trong các tài liệu khác.

 1. Bấm đúp vào gần đầu trang để mở đầu trang.

 2. Di chuyển con trỏ trên hình nền mờ cho đến khi con trỏ hiển thị mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào hình nền mờ để chọn.

  Vùng Đầu trang

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền trang, chọn Hình nền mờ.

 4. Chọn Lưu Lựa chọn vào bộ sưu tập Hình nền mờ.

 5. Đặt tên cho hình nền mờ và bấm OK.

Để chèn hình nền mờ tùy chỉnh của bạn vào một tài liệu khác, hãy chọn hình nền mờ đó bên dưới Chung trong bộ sưu tập hình nền mờ.

Trước tiên, hãy tạo hình nền mờ tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab Bố trí trang, chọn Hình nền mờ > hình nền mờ Tùy chỉnh.

 2. Chọn Hình nền mờ bằng Ảnh và chọn ảnh hoặc chọn Hình nền mờ bằng văn bản và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp Văn bản.

 3. Bấm OK.

Tiếp theo, hãy lưu hình nền mờ để bạn có thể sử dụng hình nền mờ đó trong các tài liệu khác.

 1. Bấm đúp vào gần đầu trang để mở đầu trang.

 2. Di chuyển con trỏ trên hình nền mờ cho đến khi con trỏ hiển thị mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào hình nền mờ để chọn.

  Vùng Đầu trang

 3. Trên tab Bố trí trang, trong nhóm Nền trang, chọn Hình nền mờ.

 4. Chọn Lưu Lựa chọn vào bộ sưu tập Hình nền mờ.

 5. Đặt tên cho hình nền mờ và bấm OK.

Để chèn hình nền mờ tùy chỉnh của bạn vào một tài liệu khác, hãy chọn hình nền mờ đó bên dưới Chung trong bộ sưu tập hình nền mờ.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×