Nếu bạn có một vài cuộc nói chuyện trên Lync đang diễn ra cùng lúc, thì Lync sẽ hiển thị tất cả các cuộc nói chuyện đó ở cùng một vị trí, trong phần hội thoại chia theo tab ở bên trái cửa sổ hội thoại. Điều này cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa các hội thoại đó, giữ cho các hội thoại diễn ra đồng thời.

Hội thoại chia theo tab chỉ có tác dụng với tin nhắn tức thời và trò chuyện liên tục. Nếu bạn có nhiều cuộc gọi video và âm thanh trong Lync, thì mỗi cuộc gọi sẽ mở ra trong một cửa sổ riêng biệt.

Di chuyển giữa các hội thoại

  1. Bấm vào danh sách hoặc tab của hội thoại hoặc tương tác khác mà bạn muốn tham gia. Lúc này, hội thoại đó sẽ xuất hiện trong vùng hiển thị.

  2. Để hiển thị một hội thoại khác, hãy bấm vào tab của nó. Hội thoại này sẽ thay thế các hội thoại khác trong vùng hiển thị.

Tắt cuộc nói chuyện theo thẻ

Tính năng của cuộc nói chuyện theo thẻ được bật mặc định. Để tắt hội thoại hay điều chỉnh cách thức hội thoại hoạt động:

  1. Trên cửa sổ Lync chính, hãy bấm Tùy chọn > Chung.

  2. Bên dưới Cửa sổ hội thoại (ở đầu cửa sổ tuỳ chọn Chung), hãy chọn hoặc bỏ chọn các hộp phù hợp để thay đổi thiết đặt.

Thiết đặt

Mục đích của thiết đặt và giá trị mặc định

Bật cuộc nói chuyện theo thẻ

Hiển thị mỗi hội thoại đang diễn ra là một tab có thể bấm được ở bên trái cửa sổ hội thoại. Giá trị mặc định: Bật

Chỉ hiện tab một dòng

Thay đổi số dòng của mỗi cuộc nói chuyện theo thẻ từ hai dòng xuống một dòng. Giá trị mặc định: Tắt

Mở lại hội thoại của tôi khi tôi đăng nhập Lync

Khôi phục hiển thị hội thoại về trạng thái đã có trước khi bạn đăng xuất. Khôi phục các phòng trò chuyện mở và các tương tác khác. Giá trị mặc định: Tắt

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×