Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn lưu bản ghi Microsoft Lync 2010 theo định dạng video Windows Media, bạn có thể dùng hộp thoại Lưu và Phát hành để xác định vị trí cho video đã phát hành và chọn nội dung cần đưa vào video.

Bạn muốn làm gì?

Lưu và Phát hành

Sử dụng hộp thoại Lưu và Phát hành để chỉ định tên hoặc vị trí của bản Windows Media. Bạn có thể lưu bản ghi phương tiện Windows trên máy tính của bạn, hoặc nếu bạn có các quyền thích hợp, trong một vị trí mạng dùng chung hoặc thư viện tài nguyên Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý Ghi Của Microsoft Lync , trên tab Bản ghi Lync, hãy chọn một cuộc họp, rồi bấm Phát hành.

 3. Trong hộp thoại Lưu và Phát hành, bên dưới Tên tệp bản ghi, nhập tên.

 4. Để thay đổi vị trí của bản ghi, dưới Lưu vào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Dán địa chỉ Web vào hộp văn bản, chẳng hạn như URL SharePoint viện tài nguyên Server 2010.

  • Bấm Duyệt và dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu video.

 5. Nếu bạn cũng muốn chọn kiểu nội dung cần đưa vào hoặc đặt thời gian bắt đầu và kết thúc ghi, hãy bấm Tùy chọn và làm theo các hướng dẫn trong phần tiếp theo.

Lưu ý:  Nếu bạn gặp sự cố khi tải tệp lên SharePoint Server 2010, hãy yêu cầu người quản trị Microsoft SharePoint tăng cả kích cỡ tải lên tối đa mặc định (mặc định 50 MB) và thiết đặt thời gian chờ tải lên.

Đầu trang

Tùy chọn Lưu và Phát hành

Sử dụng hộp thoại Tùy chọn Lưu và Phát hành để chọn loại nội dung cần đưa vào bản ghi phương tiện Windows (.wmv), thời gian bắt đầu ghi và thời gian kết thúc ghi. Các hộp kiểm trong phần Nội dung trong video cho biết những kiểu nội dung ban đầu được bao gồm trong phiên Microsoft Lync 2010. Nếu một kiểu nội dung không sẵn dùng, thì ban đầu nó không được bao gồm trong phiên Lync 2010. Theo mặc định, tất cả các kiểu sẵn dùng đều được chọn nhưng bạn có thể bỏ chọn các hộp kiểm nếu bạn không muốn bao gồm một kiểu nội dung cụ thể.

Lưu ý:  Nếu bạn dự định chia sẻ phiên bản ghi Windows Media, bạn nên lưu ý rằng nếu một số nội dung nhất định trong phiên Lync 2010 gốc có kích cỡ rất lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên nhắn tin tức thời dài (IM) hoặc chia sẻ màn hình kép), thì nội dung có thể ít đọc được hơn trong video hoàn thiện. Ngoài ra, mọi thư viết tay trong phần IM của bản ghi thường bị cắt bớt vì độ rộng hạn chế trong video hoàn thiện.

 1. Bên dưới Nội dung trong video, nếu bạn không muốn bao gồm một kiểu nội dung cụ thể, hãy bấm vào hộp kiểm để bỏ chọn nó.

 2. Bên dưới Thời gian, sử dụng Thời gian Bắt đầu và Thời gian Kết thúc mũi tên lên và xuống để chọn vị trí trong bản ghi gốc mà bạn muốn bắt đầu hoặc kết thúc phiên bản đã phát hành.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×