Dùng ký tự đại diện làm tiêu chí so sánh cho bộ lọc văn bản và khi bạn đang tìm kiếm và thay thế nội dung. Những điều này cũng có thể được dùng trong các quy tắc Định dạng Có điều kiện sử dụng tiêu chí "Định dạng các ô có chứa văn bản cụ thể".

Để biết thêm về cách dùng ký tự đại diện với các tính năng Tìm và Thay thế trong Excel, hãy xem Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên trang tính.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Ký tự đơn bất kỳ
Ví dụ: sm?th sẽ tìm "smith" và "smyth"

* (dấu hoa thị)

Số ký tự bất kỳ
Ví dụ: *east sẽ tìm "Northeast" và "Southeast"

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu sao hoặc dấu ngã
Ví dụ: fy06~? sẽ tìm "fy06?"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×