Để bật lát xếp trực tiếp cho Microsoft To Do, chỉ cần đi đến menu bắt đầu trong Windows của bạn và bấm chuột phải vào Microsoft To Do. Sau đó, chọn Ghim vào Bắt đầu và một ô hiển thị danh sách Ngày của tôi sẽ được ghim vào Màn hình bắt đầu của bạn.

Menu ngữ cảnh cho Microsoft để mở và ghim để bắt đầu được chọn

Sau khi lát xếp trực tiếp Hiển thị trên màn hình bắt đầu, bạn bấm chuột phải vào ô xếp và đổi kích cỡ. Tùy theo lựa chọn kích cỡ của ô (nhỏ, Trung bình, rộng hoặc lớn), bạn sẽ có thể nhìn thấy các nhiệm vụ trong danh sách ngày của tôi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×