We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft To Do hỗ trợ chế độ tối trên Windows 10, Android, iOS 13 và macOS Mojave 10.14.2 hoặc phiên sau này. 

Windows

Để bật chế độ tối trong Windows 10, hãy đi đến thiết đặt Microsoft To Do của bạn, rồi chọn chủ đề tối. Bạn cũng có thể chọn sử dụng chủ đề Windows của mình.

Android

Microsoft To Do sẽ tự động dùng thiết đặt chủ đề Android của bạn. Nếu bạn muốn Làm sử dụng một chủ đề khác, hãy mở thiết đặt Làm của bạn và chọn chủ đề. Bạn có thể chọn từ sử dụng chủ đề hệ thống, chủ đề nhẹhoặc chủ đề tối.

iOS

Microsoft To Do sẽ tự động dùng thiết đặt diện mạo iOS của bạn. Để bật chế độ tối, hãy dẫn hướng đến cài đặt thiết bị của bạn> Hiển thị & độ sáng.Bên dưới diện mạo, chọn tối.

Máy Mac

Microsoft To Do sẽ tự động dùng thiết đặt diện mạo máy Mac của bạn. Dẫn hướng đến tùy chọn hệ thống > chung. Bên dưới diện mạo, chọn tối

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×