Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nguồn cấp OneNote kết hợp ghi chú của bạn từ các ứng dụng khác nhau một cách thuận tiện — bao gồm Samsung Notes, Ghi chú dính và OneNote. Nguồn cấp hiện sẵn dùng trong Outlook trên web và Outlook.com.

Lưu ý: Nguồn cấp OneNote tự động đồng bộ tất cả các ghi chú được liên kết với cùng một tài khoản Microsoft (hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn) mà bạn đang sử dụng với Outlook. Nếu bạn dùng Samsung Notes trên thiết bị di động của mình và muốn đưa những ghi chú đó vào nguồn cấp OneNote, hãy xem Đồng bộ Ghi chú Samsung với nguồn cấp OneNote của bạn.

Bật nguồn cấp OneNote trong Outlook trên web

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu cần, hãy đăng nhập vào Outlook trên web bằng chính tài khoản mà bạn sử dụng để đồng bộ ghi chú.

 2. Trong Outlook trên web, bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải của trình duyệt.

  Khi ngăn tác vụ mở ra, bạn sẽ thấy các ghi chú được chỉnh sửa gần đây nhất cho tài khoản hiện tại của mình. Trong nguồn cấp dữ liệu của mình, bạn cũng sẽ tìm thấy các trang OneNote và ghi chú dính của mình, nếu có. Nếu bạn dùng Samsung Notes trên thiết bị di động của mình và muốn đưa những ghi chú đó vào nguồn cấp OneNote, hãy xem Đồng bộ Ghi chú Samsung với nguồn cấp OneNote của bạn.

Tạo ghi chú dính mới trong nguồn cấp OneNote

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Outlook trên web và đăng nhập, nếu cần.

 2. Nếu nguồn cấp OneNote chưa hiển thị, hãy bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải trình duyệt của bạn.

 3. Để tạo ghi chú dính mới, hãy bấm + Thêm ghi chú gần đầu nguồn cấp dữ liệu của bạn.

  Trong khi được chọn, bạn có thể nhập và định dạng văn bản, cũng như thêm hình ảnh vào ghi chú dính mới của mình. Những thay đổi đối với ghi chú dính của bạn sẽ tự động đồng bộ với nguồn cấp OneNote.

 4. Để quay lại nguồn cấp OneNote, hãy bấm nút Quay lại ở góc trên bên trái của ghi chú dính đang được hiển thị. Khi nguồn cấp OneNote của bạn xuất hiện trở lại, bạn sẽ thấy ghi chú dính mới tạo của mình ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

Chỉnh sửa ghi chú dính hiện có trong nguồn cấp OneNote

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Outlook trên web và đăng nhập, nếu cần.

 2. Nếu nguồn cấp OneNote chưa hiển thị, hãy bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải trình duyệt của bạn.

 3. Trong nguồn cấp OneNote của bạn, bấm vào ghi chú dính mà bạn muốn sửa.

  Trong khi được chọn, bạn có thể nhập và định dạng văn bản, thêm hình ảnh hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho ghi chú dính của mình. Những thay đổi đối với ghi chú dính của bạn sẽ tự động đồng bộ với nguồn cấp OneNote.

 4. Để quay lại nguồn cấp OneNote, hãy bấm nút Quay lại ở góc trên bên trái của ghi chú dính đang được hiển thị. Khi nguồn cấp OneNote của bạn tái xuất hiện, bạn sẽ thấy ghi chú dính được chỉnh sửa gần đây nhất của mình ở đầu nguồn cấp.

Lưu ý: Các ghi chú dính trong nguồn cấp OneNote của bạn cũng xuất hiện trong thư mục Ghi chú Outlook trên web và trong ứng Microsoft Sticky Notes dành cho người Windows 10.

Mở một trang OneNote từ nguồn cấp OneNote

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Outlook trên web và đăng nhập, nếu cần.

 2. Nếu nguồn cấp OneNote chưa hiển thị, hãy bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải trình duyệt của bạn.

  Bất kỳ trang nào bạn đã chỉnh sửa gần đây trong OneNote sẽ xuất hiện trong nguồn cấp OneNote của bạn, bao gồm các trang từ OneNote (máy tính để bàn), OneNote for Windows 10, OneNote for Mac, OneNote cho web, OneNote for iPhone, OneNote for iPad và OneNote for Android.

 3. Trong nguồn cấp OneNote của bạn, hãy bấm vào trang OneNote mà bạn muốn sửa.

  Trang đã chọn sẽ mở ra trong OneNote cho web.

Mở ghi chú Samsung từ nguồn cấp OneNote

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Outlook trên web và đăng nhập, nếu cần.

 2. Nếu nguồn cấp OneNote chưa hiển thị, hãy bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải trình duyệt của bạn.

  Bất kỳ ghi chú nào mà gần đây bạn đã chỉnh sửa trong Samsung Notes và đồng bộ với tài khoản Microsoft bạn sẽ xuất hiện trong nguồn cấp OneNote của bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Đồng bộ Ghi chú Samsung với OneNote và Outlook.

 3. Trong nguồn cấp OneNote của bạn, bấm vào ghi chú Samsung mà bạn muốn mở.

 4. Để quay lại nguồn cấp OneNote, bấm vào nút Quay lại ở góc trên bên trái của ghi chú Samsung hiện đang được hiển thị.

Thả ghi chú từ nguồn cấp OneNote vào thư email Outlook

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Outlook trên web và đăng nhập, nếu cần.

 2. Nếu nguồn cấp OneNote chưa hiển thị, hãy bấm vào biểu tượng nguồn cấp OneNote trên thanh công cụ chính của Outlook gần phía trên bên phải trình duyệt của bạn.

 3. Bấm + Thư mới để tạo thư email mới. Hoặc bạn có thể bấm Trả lời hoặc Chuyển tiếpđối với bất kỳ thư email đã nhận nào trong Hộp thư đến của mình.

 4. Trong nguồn cấp OneNote của bạn, bấm và giữ ghi chú bạn muốn, rồi kéo và thả ghi chú vào thư email bạn đang soạn.

Lưu ý: Bạn có thể kéo các trang OneNote, ghi chú dính hoặc Samsung Notes từ nguồn cấp OneNote của mình, rồi thả chúng vào thư email bạn đang soạn. Việc kéo ghi chú dính và Samsung Notes từ nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ sao chép và dán nội dung ghi chú. Việc kéo các trang OneNote sẽ sao chép và dán liên kết đến trang OneNote gốc.

Các Câu hỏi Thường gặp

 • Tôi có thể tìm nguồn cấp OneNote ở đâu?

  Nguồn cấp OneNote hiện sẵn dùng trong OneNote (máy tính để bàn), OneNote cho web, OneNote for Windows 10, Outlook.com và Outlook trên web.

 • Loại ghi chú nào có thể đồng bộ với nguồn cấp OneNote?

  Bạn hiện có thể đồng bộ ghi chú từ OneNote, Ghi chú dính và Samsung Notes vào nguồn cấp OneNote.

 • Tôi có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú Samsung khỏi nguồn cấp OneNote không?

  Không, không thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú Samsung riêng lẻ khỏi nguồn cấp OneNote.

 • Tôi có thể tạo, sửa hoặc xóa trang OneNote trong nguồn cấp OneNote không?

  Không, không thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các trang OneNote riêng lẻ khỏi nguồn cấp OneNote.

 • Làm thế nào để tôi có thể ngừng đồng bộ Samsung Notes của mình vào nguồn cấp Dữ liệu OneNote?

  Để ngừng đồng bộ ghi chú Samsung của bạn với nguồn cấp OneNote, hãy loại bỏ tài Microsoft của bạn khỏi cài đặt ứng dụng Samsung Notes.

Xem thêm

Sử dụng nguồn cấp OneNote Microsoft OneNote

Đồng bộ Samsung Notes với nguồn cấp OneNote của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×