Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong OneNote trên web, bạn có thể chia sẻ ghi chú với người khác theo vài cách khác nhau, tùy theo nhu cầu của bạn.

Bạn có thể mời người khác xem và sửa đổi sổ tay của mình, hoặc bạn có thể tạo nối kết đến một trang ghi chú mà bạn có thể dán vào email, blog hay trang web.

Lưu ý: Không thể chia sẻ trang sổ tay riêng lẻ mà không chia sẻ toàn bộ sổ tay.

Mời người khác xem hoặc đồng tác giả sổ tay

 1. Trong OneNote cho web, mở sổ tay mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 3. Trong cột bên trái, dưới Chia sẻ, hãy bảo đảm chọn Mời mọi người.

 4. Trong hộp Người nhận, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời.

 5. Trong hộp phía dưới, hãy nhập ghi chú ngắn gọn để cho người nhận biết ngữ cảnh thích hợp cho lời mời của bạn (ví dụ: "Đây là liên kết đến sổ tay lập kế hoạch cho chuyến đi của tôi. Hãy bổ sung bất kỳ điều gì mà tôi bỏ sót!”).

 6. Theo mặc định, người nhận có thể thực hiện các thay đổi đối với sổ tay mà họ được mời. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem nhưng không sửa được nội dung sổ tay của mình, hãy bấm vào nối kết Người nhận có thể sửa màu xanh lam để thay đổi thiết đặt quyền.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng gửi lời mời tới sổ tay của mình, hãy bấm Chia sẻ.

Dừng chia sẻ sổ tay

Bạn có thể dừng chia sẻ sổ tay.

 • Trong OneNote cho web, hãy mở sổ tay mà bạn muốn dừng chia sẻ.

 • Bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 • Ở bên trái, bấm hoặc nhấn vào tên người dùng có sổ tay được chia sẻ.

 • Ở bên phải, bấm hoặc nhấn Có thể chỉnh sửa., rồi bấm vào Dừng chia sẻ.

Ngừng nhận thông báo thay đổi sổ tay

Khi sổ tay được chia sẻ, thông báo email sẽ được tự động gửi khi thay đổi được thực hiện. Bạn có thể dừng nhận thông báo email này.

Tạo liên kết đến sổ tay để chia sẻ với người khác

Nếu bạn không có địa chỉ email của người mà bạn muốn mời xem hoặc sửa sổ tay của mình, hoặc nếu bạn không muốn dùng email cho mục đích này, bạn có thể dễ dàng tạo một liên kết tùy chỉnh cho phép bạn chia sẻ ghi chú với người khác.

 1. Trong OneNote cho web, mở sổ tay mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 3. Ở bên trái, bên dưới Chia sẻ, bấm vào Nhận liên kết.

 4. Sao chép rồi dán nối kết này vào bất kỳ nơi nào mà khán giả dự kiến của bạn (ví dụ, người đọc blog của bạn) có thể xem và bấm vào đó để truy cập vào sổ tay của bạn.

  Lưu ý: Bất kỳ ai có địa chỉ liên kết sẽ có thể xem sổ tay của bạn. Đảm bảo rằng bạn thoải mái chia sẻ nội dung trước khi chia sẻ liên kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×