Khi bạn Thêm trang hiện đại vào một site, bạn thêm và tùy chỉnh các phần web, đây là các khối dựng của trang của bạn.

Bài viết này tập trung vào phần web Timer Countdown, cho phép bạn hiển thị số đếm xuống (hoặc đếm số lên) vào sự kiện. Bạn có thể thêm tiêu đề, đặt định dạng ngày, thêm mô tả và nút hành động gọi đến với một nối kết.

Phần web Timer Countdown

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần vào các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Phần web Timer Countdown không sẵn dùng trong SharePoint Server 2019.

Thêm phần web Timer Countdown

 1. Đi đến trang bạn muốn thêm phần web Timer Countdown.

 2. Nếu trang của bạn chưa ở trong chế độ soạn thảo, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

  Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

 3. Bấm +, rồi chọn bộ đếm thời gian đếm ngược từ danh sách các phần web.

 4. Bấm sửa phần web Nút sửa phần web ở bên trái.

 5. Trong hộp công cụ thuộc tính ở bên phải, hãy nhập thông tin mà bạn muốn hiển thị và chọn tùy chọn của bạn.

Khi bạn thêm hình ảnh, bạn cũng có thể chọn màu lớp phủ và mức độ mờ để trợ giúp với khả năng đọc văn bản.

Thiết đặt hẹn giờ ngược

Khi bạn đã sẵn sàng để làm cho trang của bạn hiển thị, hãy bấm phát hành ở phía trên bên phải trang của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×