Với PowerPoint Web App, bạn có thể xem lại các trang chiếu hoặc bước của nhóm thông qua một bản trình bày trong trình duyệt web của mình, mà không cần phải chờ PowerPoint để mở bản trình bày trên máy tính của bạn.

PowerPoint Web App

  1. Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, rồi bấm vào nối kết được liên kết với bản trình bày PowerPoint.

  2. Bấm vào các nút mũi tên ở phía dưới cùng của màn hình để bước qua các trang chiếu hoặc bấm vào bắt đầu trình chiếu để phát trình chiếu ở dạng xem toàn màn hình.

Thêm nhanh vài trang chiếu

Nếu đồng nghiệp của bạn muốn bạn thêm một vài trang chiếu vào bản trình bày nhóm, bạn có thể nhanh chóng thực hiện điều đó trong trình duyệt của bạn.

PowerPoint Web App

  1. Đi đến thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn, rồi bấm vào nối kết được liên kết với bản trình bày PowerPoint.

  2. Bấm Sửa trong Trình duyệt.

  3. Bấm vào trang chiếu mới.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với bản trình bày ngoài những gì bạn có thể làm trong trình duyệt, hãy làm như sau:

  1. Trên tab trang đầu, hãy bấm mở bằng PowerPoint.

  2. Trong PowerPoint, lưu bản trình bày. Nó được lưu lại trên site SharePoint.

In từ trình duyệt

Để in các trang chiếu, hãy bấm vào tab tệp , rồi bấm in.

Lưu ý:  Cần phải có trình xem PDF để in PowerPoint Web App.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng PowerPoint Web App hãy xem PowerPoint Web App trong nháy mắtgiới thiệu về PowerPoint Web App.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×