Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để sử dụng Siri vớiMicrosoft To Do, bạn chỉ cần kết nối cá nhân hoặc công việc
của bạn Tài khoản Microsoft đến ứng dụng thư, lịch hoặc lời nhắc của Apple. 

Để kết nối tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, chỉ cần đi đến thiết đặt iPhone của bạn, hãy chọn
ứng dụng thư, lịch hoặc lời nhắc. Sau đó, chỉ cần nhấn vào Tài khoản > Thêm tài khoản và chọn Outlook. Hãy làm theo các lời nhắc để đăng nhập và kết nối tài khoản Microsoft của bạn.

Để kết nối tài khoản Microsoft cơ quan của bạn, chỉ cần đi đến cài đặt iPhone, chọn ứng dụng Thư, Lịch hoặc Lời nhắc. Sau đó, chỉ cần nhấn vào Tài khoản > Thêm tài khoản và chọn Exchange. Hãy làm theo các lời nhắc để đăng nhập và kết nối tài khoản Microsoft của bạn. 

Sau khi tài khoản Microsoft của bạn đã được kết nối, bạn sẽ cần đặt danh sách
lời nhắc mặc định của mình đến một trong tài khoản Outlook hoặc Exchange của bạn. Chỉ cần mở cài đặt iPhone, nhấn vào Lời nhắc > Danh sách mặc định, rồi chọn danh sách mong muốn.

Giờ đây, bạn chỉ cần nói: 'Hey Siri, remind me to...' (Chào Siri, hãy nhắc tôi...) và thiết bị sẽ được đồng bộ với Microsoft To Do. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Siri hiện không hoạt động với khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng InTune.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×