Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng Tự hoàn tất có Xem trước sẽ điền dữ liệu của bạn khi tính năng cảm nhận được mẫu hình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước để tách tên và họ khỏi một cột hoặc kết hợp tên và họ từ hai cột khác nhau.

Lưu ý: Tự hoàn tất có Xem trước chỉ sẵn dùng trong Excel 2013 trở lên.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chúng ta hãy nói cột có chứa tên đầu tiên, cột B có tên và bạn muốn điền cột C với các tên đầu tiên và cuối cùng được kết hợp. Nếu bạn thiết lập một mẫu bằng cách nhập tên đầy đủ trong cột C, tính năng tự hoàn tất trong flash của Excel sẽ điền vào phần còn lại cho bạn dựa trên mẫu mà bạn cung cấp.

  1. Nhập tên đầy đủ vào ô C2, rồi nhấn ENTER.

  2. Bắt đầu nhập tên đầy đủ tiếp theo vào ô C3. Excel sẽ cảm nhận được mẫu hình bạn cung cấp và hiển thị bản xem trước cho phần còn lại của cột được điền bằng văn bản kết hợp.

  3. Để chấp nhận bản xem trước, hãy nhấn ENTER.

    Ghép nối dữ liệu bằng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước

    Nếu tính năng Tự hoàn tất có Xem trước không tạo ra bản xem trước thì có thể tính năng chưa được bật. Bạn có thể đi đến Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước để chạy thủ công hoặc nhấn Ctrl+E. Để bật tính năng Tự hoàn tất có Xem trước, hãy đi đến Công cụ > Tùy chọn > Nâng cao > Tùy chọn chỉnh sửa > chọn hộp Tự hoàn tất có Xem trước tự động.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chúng ta hãy nói cột có chứa tên đầu tiên, cột B có tên và bạn muốn điền cột C với các tên đầu tiên và cuối cùng được kết hợp. Nếu bạn thiết lập một mẫu bằng cách nhập tên đầy đủ trong cột C, tính năng tự hoàn tất trong flash của Excel sẽ điền vào phần còn lại cho bạn dựa trên mẫu mà bạn cung cấp.

  1. Nhập tên đầy đủ vào ô C2, rồi nhấn ENTER.

  2. Đi đến Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước hoặc nhấn Ctrl+E.

  3. Excel sẽ cảm nhận được mẫu hình bạn cung cấp trong ô C2 và điền các ô bên dưới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Video về nội dung đào tạo: Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước

Kết hợp văn bản từ hai ô trở lên vào một ô

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×