Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bật thước

Nếu bạn không thấy thước ở đầu tài liệu, hãy đến xem > Thước để hiển thị thước.

Cài đặt thước trên tab Dạng xem

Đặt một điểm dừng tab bằng thước

 1. Chọn Tab Trái Ảnh tab ở đầu trái của thước ngang để thay đổi thành kiểu tab bạn muốn.

  Nút tab Trái trên thước

 2. Chọn một trong các loại sau:

  • Ảnh tab Điểm dừng tab trái đặt cuối bên trái của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên phải.

  • Nút Tab giữa Điểm dừng tab Giữa đặt vị trí ở giữa dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ căn giữa trên vị trí này.

  • Ảnh tab Điểm dừng tab Phải đặt đầu bên phải của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên trái.

  • Ảnh tab Điểm dừng tab Thập phân căn chỉnh các số quanh một điểm thập phân. Bất kể số lượng chữ số, điểm thập phân giữ nguyên ở cùng một vị trí. Hãy xem Dùng tab thập phân để thẳng hàng các số có dấu thập phân.

  • Nút Tab Thanh Điểm dừng tab Thanh không định vị văn bản. Thanh này sẽ chèn thanh dọc ở vị trí tab. Không giống như các tab khác, tab bar được thêm vào văn bản ngay sau khi bạn bấm vào thước. Nếu bạn không xóa điểm dừng tab bar trước khi in tài liệu, đường thẳng dọc sẽ được in.

 3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào cuối thước ngang nơi bạn muốn đặt điểm dừng tab.

Kéo tab dừng lại để loại bỏ thước.

Kiểu lề trái sẽ đặt vị trí của bên trái đoạn văn. Khi bạn di chuyển lề trái, chúng sẽ được di chuyển cùng lúc trong quá trình này.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề trái.

 2. Trên thước, kéo đánh dấu hình vuông ở phía dưới bên trái thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh trái của đoạn văn.

  Dấu lề trái trên thước

Dấu dãn cách ở bên phải sẽ kiểm soát vị trí phía bên phải của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề phải.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở phía dưới bên phải thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh phải của đoạn văn.

  Dấu lề phải trên thước

Với cách thủy lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được nhập vào và các dòng sau đây của đoạn văn thì không.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm định dạng cho dòng đầu tiên.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở góc trên bên trái thước đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến dấu 1".

  Dấu lề dòng đầu tiên

Với kiểu thụt đầu dòng treo, dòng thứ hai và các dòng tiếp theo của đoạn văn bản được thụt vào so với dòng thứ nhất.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Trên thước, kéo hình tam giác phía trên của dấu dưới đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến mức 1".

  Dấu đầu lề treo

Bật thước

Nếu bạn không thấy thước ở đầu tài liệu, hãy đến xem > Thước để hiển thị thước.

Tab Dạng xem > đặt Thước

Đặt một điểm dừng tab bằng thước

 1. Chọn Tab Trái Nút tab Trái ở đầu trái của thước ngang để thay đổi thành kiểu tab bạn muốn.

  Nút tab trái của máy Mac trên thước

 2. Chọn một trong các loại sau:

  • Nút tab Trái Điểm dừng tab trái đặt cuối bên trái của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên phải.

  • Nút tab Giữa Điểm dừng tab Giữa đặt vị trí ở giữa dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ căn giữa trên vị trí này.

  • Nút tab Phải Điểm dừng tab Phải đặt đầu bên phải của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên trái.

  • Tab Thập phân Điểm dừng tab Thập phân căn chỉnh các số quanh một điểm thập phân. Bất kể số lượng chữ số, điểm thập phân giữ nguyên ở cùng một vị trí. Hãy xem Dùng tab thập phân để thẳng hàng các số có dấu thập phân.

  • Nút tab Thanh dọc Điểm dừng tab Thanh không định vị văn bản, nó sẽ chèn thanh dọc ở vị trí tab. Không giống như các tab khác, tab bar được thêm vào văn bản ngay sau khi bạn bấm vào thước. Nếu bạn không xóa điểm dừng tab bar trước khi in tài liệu, đường thẳng dọc sẽ được in.

 3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào cuối thước ngang nơi bạn muốn đặt điểm dừng tab.

Kéo tab dừng lại để loại bỏ thước.

Kiểu lề trái sẽ đặt vị trí của bên trái đoạn văn. Khi bạn di chuyển lề trái, chúng sẽ được di chuyển cùng lúc trong quá trình này.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề trái.

 2. Trên thước, kéo đánh dấu hình vuông ở phía dưới bên trái thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh trái của đoạn văn.

  Dấu lề trái

Dấu dãn cách ở bên phải sẽ kiểm soát vị trí phía bên phải của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề phải.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở phía dưới bên phải thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh phải của đoạn văn.

  Dấu sang phải của máy Mac

Với cách thủy lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được nhập vào và các dòng sau đây của đoạn văn thì không.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm định dạng cho dòng đầu tiên.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở góc trên bên trái thước đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến dấu 1".

  Đánh dấu dòng đầu tiên trên máy Mac

Với kiểu thụt đầu dòng treo, dòng thứ hai và các dòng tiếp theo của đoạn văn bản được thụt vào so với dòng thứ nhất.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Trên thước, kéo hình tam giác phía trên của dấu dưới đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến mức 1".

  Đánh dấu dòng treo của máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×