Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Năm 2018, Microsoft đã phát hành Trình xem dữ liệu chẩn đoán (DDV), đây là công cụ cho phép bạn xem lại dữ liệu chẩn đoán thô mà Windows sẽ gửi cho Microsoft. Giờ đây, bạn cũng có thể xem dữ liệu chẩn đoán Office bằng cách sử dụng cùng một trình xem. DDV yêu cầu Windows 10, phiên bản 1803 trở lên. Để xem dữ liệu chẩn đoán từ Office yêu Microsoft 365 hoặc Office 2019 cho Windows, phiên bản 1904 trở lên; hoặcMicrosoft 365, hoặc Office 2019, cho máy Mac, phiên bản 16.28 trở lên.

Bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Windows hoặc Office nào?

Cách thức hoạt động

Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán (DDV) có thể hiển thị cho bạn dữ liệu chẩn đoán Windows, và trên Windows và Mac giờ đây chúng tôi cũng đã bật tính năng này để hiển thị cho bạn dữ liệu chẩn đoán Office. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết ngay lập tức, nhưng về cơ bản, những gì bạn cần làm là khởi động DDV trong Windows, sau đó đi đến bất kỳ ứng dụng Office tương thích nào - như Word, Excel hoặc PowerPoint - và bật tính năng xem dữ liệu chẩn đoán. Khi bạn quay lại DDV, bạn sẽ thấy dữ liệu chẩn đoán Office xuất hiện bên cạnh dữ liệu chẩn đoán Windows.

Bắt đầu

Trước tiên, bạn cần tải xuống và cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán nếu chưa cài đặt. Hãy xem mục Tổng quan về Trình xem dữ liệu chẩn đoán để biết thêm chi tiết về quy trình đó.

Sau khi cài đặt xong, hãy khởi động Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán trên thiết bị Windows của bạn.

 1. Khởi chạy Trình xem dữ liệu chẩn đoán từ menu bắt đầu.

 2. Trong Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán, đi tới Cài đặt và đảm bảo rằng tính năng xem dữ liệu chẩn đoán Office được bật.

Ảnh chụp màn hình mục "Thiết đặt dữ liệu Office" của Thiết đặt cho Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn để bật tính năng xem dữ liệu chẩn đoán Office , bạn có thể có phiên bản DDV cũ hơn. Tính năng xem dữ liệu chẩn đoán Office yêu cầu DDV phiên bản 3 trở lên. DDV của bạn sẽ cập nhật tự động, nhưng nếu vì một số lý do nào đó nó chưa được cập nhật, bạn có thể bấm vào đây để đi đến Microsoft Store và kiếm tra cập nhật theo cách thủ công.

Xem dữ liệu Office

Với Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán chạy trên thiết bị Windows của bạn:

 1. Mở một ứng dụng Office chẳng hạn như Word hoặc Excel.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Tùy chọn Quyền riêng tư.

 3. Chọn nút Trình xem dữ liệu chẩn đoán.

 4. Chọn Bật xem dữ liệu trên máy tính này và chọn OK.

Lưu ý: Trên Microsoft Teams, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đi tới Cài đặt để > quyền riêng tư> xem dữ liệu chẩn đoán > quản lý.

 2. Chọn Cho phép xem dữ liệu, sau đó nhập chuỗi kết nối cho một thiết bị Windows khác (trên cùng một mạng) đang chạy Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán. Bạn có thể tìm thấy các chuỗi kết nối trong cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán trên thiết bị Windows khác.

 1. Mở một ứng dụng Office chẳng hạn như Word hoặc Excel.

 2. Đi tới các tùy chọn ứng dụng, ví dụ Word > chọn Tùy chọn, rồi chọn Quyền riêng .

 3. Trên panel Quyền riêng tư, chọn Xem Dữ liệu Chẩn đoán trên Windows.

 4. Chọn Bật xem dữ liệu trên một máy khác và nhập dữ liệu chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn trong hộp Chuỗi Kết nối Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán. 

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể tìm thấy chuỗi kết nối cho thiết bị Windows của mình trong cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán trên thiết bị Windows.

  • Trên Microsoft Teams, đi tới Cài đặt> quyền riêng tư> dữ liệu chẩn đoán để nhập thông tin chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn.

 5. Chọn OK.

Giờ đây, bạn có thể truy cập thiết bị Windows của mình và xem dữ liệu chẩn đoán cho thiết bị này trong ứng dụng Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán.

 1. Đảm bảo rằng các thiết bị Windows và iOS của bạn được kết nối với cùng một mạng.

 2. Mở một ứng dụng Office chẳng hạn như Word hoặc Excel.

 3. Chuyển đến Cài đặt> Cài đặt Quyền riêng tư.

 4. Chọn Xem Dữ liệu Chẩn đoán trên Windows. Thao tác này sẽ mở trang Cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán.

 5. Nhập tên chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn vào trường Chuỗi Kết nối. 

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể tìm thấy chuỗi kết nối cho thiết bị Windows của mình trong cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán trên thiết bị Windows.

  • Trên Microsoft Teams, đi tới Cài đặt> quyền riêng tư> dữ liệu chẩn đoán để nhập thông tin chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn.

 6. Chọn Kết nối với Windows DDV.

Giờ đây, bạn có thể truy cập thiết bị Windows của mình và xem dữ liệu chẩn đoán cho thiết bị này trong ứng dụng Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán.

 1. Đảm bảo các thiết bị Windows và Android của bạn được kết nối với cùng một mạng.

 2. Mở một ứng dụng Office chẳng hạn như Word hoặc Excel.

 3. Chuyển đến Cài đặt> quyền và quyền riêng tư.

 4. Chọn Xem Dữ liệu Chẩn đoán.

 5. Nhập tên chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn vào trường Chuỗi Kết nối. 

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể tìm thấy chuỗi kết nối cho thiết bị Windows của mình trong cài đặt Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán trên thiết bị Windows.

  • Trên Microsoft Teams, đi tới Cài đặt> quyền riêng tư> dữ liệu chẩn đoán để nhập thông tin chuỗi kết nối thiết bị Windows của bạn.

 6. Chọn Kết nối với Windows DDV.

Giờ đây, bạn có thể truy cập thiết bị Windows của mình và xem dữ liệu chẩn đoán cho thiết bị này trong ứng dụng Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán.

Trong vòng một vài phút, bạn nên bắt đầu thấy dữ liệu chẩn đoán từ Office trong Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán. Bạn chỉ cần bật tính năng xem dữ liệu chẩn đoán (hoặc tắt) trong một ứng dụng. Điều đó sẽ bật chế độ xem dữ liệu chẩn đoán (hoặc tắt) cho tất cả các ứng dụng Office được hỗ trợ trên thiết bị cùng một lúc.

Bạn có thể xuất dữ liệu sang tệp văn bản giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV). Tên sự kiện chẩn đoán được hiển thị trong Cột B của .csv dữ liệu.

Kết nối DDV sẽ kết thúc sau 24 giờ. Nếu bạn muốn tiếp tục xem dữ liệu chẩn đoán khi hết thời hạn 24 giờ, chỉ cần kích hoạt lại trình xem dữ liệu trong Office theo các bước như trên.

Khắc phục sự cố

 • Nếu bạn đang cố gắng xem dữ liệu chẩn đoán trên thiết bị của mình và gặp lỗi "DDV hiện không chạy", mặc dù vậy, hãy khởi động lại thiết bị và thử lại.

 • Bạn sẽ không thể xem dữ liệu chẩn đoán trên thiết bị cục bộ nếu bạn đã khởi chạy Office từ menu bắt đầu hoặc dấu nhắc lệnh với "Chạy với vai trò Người quản trị".

 • Nếu bạn đang cố gắng xem dữ liệu chẩn đoán trên thiết bị không phải là thiết bị mà thiết bị đó đang được thu thập (ví dụ: xem dữ liệu chẩn đoán cho máy Mac của bạn từ một thiết bị chạy Windows), hai thiết bị phải ở trên cùng một mạng. Ngoài ra, chỉ các dải địa chỉ IP mạng riêng, như được định nghĩa trong RFC 5753, mới được hỗ trợ. Ví dụ: 10.0.0.x., 172.16.0.x hoặc 192.168.0.x.

 • Nếu bất kỳ dữ liệu chẩn đoán nào được tạo ra ở cuối một phiên làm việc, Office sẽ tạo bộ đệm ẩn cho dữ liệu đó và tải nó lên lúc bắt đầu phiên tiếp theo. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, bạn có thể thấy dữ liệu từ cuối phiên trước đó xuất hiện lúc bắt đầu một phiên mới. Nó cũng có nghĩa là bạn sẽ không thấy các đoạn dữ liệu cuối cùng của một phiên cho đến khi bạn khởi động lại ứng dụng để khởi chạy một phiên mới.

Xem thêm

Dữ liệu chẩn đoán trong Office

Quyền riêng tư tại Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×