You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Thiết bị MTR tất cả trong một cung cấp trải nghiệm hoàn chỉnh cho khách hàng, bao gồm cả màn hình cảm ứng tương tác. Bạn có thể tương tác với bảng trắng trên các thiết bị tất cả trong một, mặc dù bạn không thể khởi chạy bảng trắng trong cuộc họp Teams. Một người dự khác trong cuộc họp trước tiên phải chia sẻ bảng trắng.

Sau khi bảng trắng được chia sẻ, bạn có thể sử dụng hầu hết các tính năng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Các tính năng và chức năng của Bảng trắng.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×